Том 3, № 30 (2016)

Зміст

Соціологія

ПРАКТИКИ ЛОБІЗМУ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ: ПОЛІТИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Людмила Миколаївна Гераіна 6-17
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДЕЙ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ФЕЛІЦИТАРНИЙ ПІДХІД PDF
Олеся Миколаївна Кириленко 18-33
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ»: СОЦІОЛОГО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ PDF
Галина Павлівна Клімова 34-43
ДЕОНТОЛОГІЗАЦІЯ СВІТУ ЯК ДЕАНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА PDF
Олег Миколайович Кузь, Олена Миколаївна Сахань 44-58
ВЕНЧУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн 59-69
СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ: ФОРМИ, РЕСУРСИ, НАСЛІДКИ PDF
Олег Володимирович Мазурик, Тетяна Володимирівна Єрескова 70-77
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ PDF
Вікторія Леонідівна Погрібна 78-88
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАКТИК PDF
Ігор Олександрович Поліщук 89-94
СОЦІОЛОГІЯ ВІЙНИ П. О. СОРОКІНА PDF
Михайло Петрович Требін 95-107
СОЦІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ЗАЙНЯТОСТІ PDF
Наталія Іллівна Варга 108-116
ПРОБЛЕМА АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ : ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Олена Володимиріна Волянська 117-134
РЕТРИТИЗМ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ ДО ВІДТВОРЕННЯ АНТИКОНСЮМЕРИСТСЬКИХ ПРАКТИК PDF
Олеся Зеновіївна Гудзенко, Дар’я Миколаївна Новикова 135-141
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Віктор Якович Зимогляд 142-153
РЕФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ ТА МОТИВАЦІЯ ФАХОВОГО ВИБОРУ PDF
Ірина Миколаївна Ковальська-Павелко 154-163
ГОМОСЕКСУАЛІЗМ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: ПРИЧИНИ ПОЯВИ, ФОРМИ ВИЯВУ PDF
Марина Едуардівна Кругляк 164-175
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ КАРТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО ЗВІТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Підкуркова 176-184
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» PDF
Андрій Михайлович Ячний 185-194
МОДЕРНІ ЗМІНИ ЧИ СИМУЛЯКРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕЛІТІ ЗА УМОВ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ? PDF
Людмила Миколаївна Герасіна 198-202
ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ Й ОЗНАКИ СХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СПРАВЖНІХ ЕЛІТ PDF
О. В. Зінченко 202-204
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ PDF
О. М. Кіндратець 204-207
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Галина Павлівна Клімова 207-210
ДЕВЕЛОПМЕНТАЛІЗМ ЯК ПОСТСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МАКРОПОЛІТИ ЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн 210-214
НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНОГО РЕКРУТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ ТА НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
С. В. Куцепал 214-216
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЮРИСТА ЯК ОСНОВА ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ PDF
Євген Миколайович Мануйлов 216-220
СУЧАСНА ГЕОПОЛІТИКА — ТОРЖЕСТВО РЕАЛІЗМУ НАД ІДЕАЛІЗМОМ? PDF
Вікторія Леонідівна Погрібна 220-223
ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ТРАНЗИТИВНИХ СУСПІЛЬСТВ PDF
Ігор Олександрович Поліщук 224-227
УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ: МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ PDF
Ігор Олександрович Поліщук, А. О. Кузьменко 227-228
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ігор Олександрович Поліщук, В. К. Лур'є 229-230
СУЧАСНА СВІТОВА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА КРИЗА: ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА РЕАЛІСТІВ PDF
Михайло Петрович Требін 231-236
СЕРЕДНІЙ КЛАС ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО- ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
В. Д. Воднік 236-238
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ РОЗУМІННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Олена Володимиріна Волянська 238-243
КРИЗИС УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ PDF
Б. Д. Голованов, О. В. Фролова 243-245
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ ТА СВОБОДИ СЛОВА У ДЕМОКРАТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ PDF
І. В. Головко 246-247
ФЕНОМЕН «САМООРГАНІЗАЦІЇ» В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Віктор Якович Зимогляд 247-251
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ОСВІТИ – ЗАПОРУКА ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ PDF
О. О. Маркозова 251-254
ЩОДО СУТНОСТІ ПРАКТИК ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯН: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
М. Г. Окладна, Л. В. Перевалова 255-258
ПРОБЛЕМА ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКО- УПРАВЛІНСЬКИХ ЕЛІТ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
О. М. Сахань 258-264
ІНДИКАТОРИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ PDF
С. В. Ставченко 264-267
СОЦІАЛЬНО -ПОЛІТИЧНІ РОЗМЕЖУВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ПОПИТ PDF
С. І. Забродін 268-271
ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ PDF
М. А. Едвлева 272-274
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: МАС-МЕДІА І ВЛАДА PDF
О. М. Кужман 274-278
ВПЛИВ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ PDF
Р. Я. Мандель 278-281
ГІЛЛАРІ КЛІНТОН І ДОНАЛЬД ТРАМП: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ PDF
А. О. Плужник 281-282
КУЛЬТУРА, ДУХОВНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ю. А. Дороніна 282-285