DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90254

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ: ФОРМИ, РЕСУРСИ, НАСЛІДКИ

Олег Володимирович Мазурик, Тетяна Володимирівна Єрескова

Анотація


У статті надано аналіз соціального змісту та форм соціальної активності
сучасного українського соціуму. Акцентовано увагу на ціннісному контексті соці-
ального діалогу як прояву соціальної активності, що регулює відносини між соціальними групами. Зроблено висновок, що в період соціальних невизначеностей ефективна (конструктивна) соціальна взаємодія між соціальними групами, що мають можливості та бажання активно впливати на суспільні процеси, приводить до становлення нових соціальних відносин, які впливають на прогресивне реформування структурної організації суспільства, виступають обов’язковою умовою стабільності соціуму і знижують його потенційну соціальну конфліктогенність.


Ключові слова


соціальна активність; соціальні зміни; соціальна взаємодія; соціальна довіра

Повний текст:

PDF

Посилання


Мазурик О. В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : монографія / О. В. Мазурик. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2013. – 316 с.

Хайтун С. Д. Социум против человека: Законы социальной эволюции / С. Д. Хайтун. – М. : Комкнига, 2006. – 336 с.

Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2010. – 224 с.

Єрескова Т. В. Соціальна природа конфліктогенності сучасного українського соціуму: дихотомія «прогресувати» vs «залишити як є / повернути як було» / Т. В. Єрескова // Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій : зб. ст. – К. : Укр. ін-т стратегій глобал. розвитку і адаптації, 2016. – Вип. 2. – С. 183–193.

Бурега В. В. Социально-адекватное управление: концептуализация модели : монография / В. В. Бурега. – Донецк : Норд Компьютер, 2005. – 170 с.

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. Ш томпка ; пер. с пол. С. М. Червонной. – М. : Логос, 2005. – 664 с.

Шульга А. Что мешает украинской демократии [Електронний ресурс] / А. Шульга // «Зеркало недели. Украина». – 2016. – 3 сент. (№ 31). – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/SOCIUM/chto-meshaet-ukrainskoy-demokratii-_.html.

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики / Э. Гриффин ; пер. с англ. А. А. Науменко. – Харьков : Гуманитар. Центр, 2015. – 688 с.

Требін М. П. Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства / М. П. Требін, Т. О. Чернишова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 15–20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704