Про журнал

Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Голова редакційної колегії: Данильян Олег Геннадійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна.

Заступники голови редакційної колегії:  

Дзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор, професор  кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна;

Калиновський Юрій Юрійович, доктор філософських наук, професор,  професор кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна.

Відповідальний секретар: Коваленко Інна Ігорівна,  кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна.

Збірник засновано у 2009 р. 

Періодичність – 4 випуски на рік.

Видається українською та англійською мовами.

ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704.    

Перереєстровано в Міністерстві юстиції України – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 23523-13363 ПР від 24.05.2018 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886  збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата  наук за спеціальностями:

033 – «філософські»;

052 – «політичні»;

054 – «соціологічні».

Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р.

Ліцензія:  СС ВY 4.0

Open Access Statement

Електронний архів-репозитарій  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua

 Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser

Контактна інформація для публікації з філософії та філософії права; соціології та політології

Основна контактна особа: Данильян Олег Геннадійович, кафедра філософії, каб. 234, тел.:  +38 057 704-92-84, e-mail: kafedra_filosofy@ukr.net

Супровід та підтримка: Андрущенко Олеся Петрівна, тел.: +38 067-92-42-255 (для оперативного зв’язку можна використовувати Telegram)

Поштова адреса редакції:

Україна, 61024, м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра філософії.

Index Copernicus International Google Scholar

 

Анонси

Терміни подання статей

2021-04-12

у перший випуск (лютий поточного року) – до 1 лютого;

у другий випуск (квітень поточного року) – до 1 квітня;

у третій випуск (серпень поточного року)  – до 1 липня;

у четвертий випуск (жовтень поточного року)  – до 1 жовтня.

Вартість публікації статті у Віснику та її максимальний обсяг

вартість публікації 1 сторінки статті – 50 гривень

максимальний  обсяг статті  24 сторінки  –   1200 гривень

Читати більше про Терміни подання статей

Поточний номер

Том 1 № 60 (2024)
Опубліковано: 2024-04-30

Весь випуск

Філософія

Переглянути всі випуски