"Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Attribution: CC BY 4.0

Open Access Statement

Index Copernicus

Google Scholar

Анонси

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES) ТРАНСЛІТЕРОВАНОГО У РОМАНСЬКОМУ АЛФАВІТІ (ЛАТИНИЦЯ)

 
До правил оформлення  REFERENCES внесено зміни  
Опубліковано: 2019-01-15
 
Більше анонсів...

Том 1, № 40 (2019)

Зміст

Філософія

ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Олег Геннадійович Данильян, Олександр Петрович Дзьобань 8-20
ДУХОВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІ PDF
Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський 21-38
КОМПЛЕКСНИЙ ХАРАКТЕР ЛОГІКИ В ЮРИДИЧНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ PDF
Олена Миколаївна Юркевич 39-49
ПРАВОВЕ ЖИТТЯ ЯК ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА PDF
Інна Ігорівна Коваленко, Едуард Анатолійович Кальницький 50-73
СМИСЛОВІ ВИМІРИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF (English)
Інна Ігорівна Коваленко, Едуард Анатолійович Кальницький 109-121
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF (Русский)
Іліана Вікторівна Владленова 74-85
СПЕЦИФІКА РОЗРОБКИ КУРИКУЛУМУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУРИКУЛЯРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ PDF
Георгій Іванович Фінін 86-95
БАГАТОМІРНІСТЬ ПОВСЯКДЕННЯ У КОНТЕКСТІ ЖИТТЄВОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ PDF
Олександр Юрійович Панфілов, Людмила Олександрівна Петрова 96-108
ПРОБЛЕМА ДЕФІЦИТУ РЕАЛЬНОСТІ: СУБ'ЄКТ ПРАВА ЯК ЛЮДИНА ПРИСУТНЯ PDF (Русский)
Юлія Василівна Мелякова 122-136
ВИКОРИСТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ЗНАННЯ ЯК МАТЕРІАЛУ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Жанна Олександрівна Павленко 137-155
СУЧАСНА РЕЛІГІЙНО-ПРАВОВА ФІЛОСОФІЯ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНИЙ БАЗИС ПРАВА PDF
Володимир Анатолійович Трофименко 156-164
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ МІФ ЯК ФОРМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИНУЛОГО PDF
Оксана Анатоліївна Стасевська 165-181