ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ»: СОЦІОЛОГО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ

Автор(и)

  • Галина Павлівна Клімова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90231

Ключові слова:

вища освіта, якість вищої освіти, якість потенціалу вищої освіти, якість процесу вищої освіти, якість результату вищої освіти, забезпечення якості вищої освіти, система оцінки якості вищої освіти

Анотація

У статті представлені різноманітні підходи до визначення поняття «якість
вищої освіти», які існують у закордонній та вітчизняній науковій літературі. Особлива увага приділяється аналізу об’єктивістського, релятивістського та компетентнісного підходів до визначення сутності якості вищої освіти. Аналізується система якості вищої освіти: якість потенціалу вищої освіти, якість процесу вищої освіти і якість результату вищої освіти. Розглядаються умови забезпечення якості вищої освіти України.

Біографія автора

Галина Павлівна Клімова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор

Посилання

Harvey L. Defining quality / L. Harvey, D. Green // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 1993. – Vol. 18(1). – P. 9–34.

Parri J. Quality in Higher Education / J. Parri // Management. – 2006. – № 2(11). – P. 107–111.

The EFQM Excellence Model [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ddexcellence.com/About%20 Excellence/Model.git on 6 August 2009.

Гарантии качества высшего образования: Глоссарий // Экспертиза качества профессионального образования : материалы семинара (20–22 июня 2014 г.). – М. : МГУ им. М. П. Огарёва, 2014. – 315 с.

Воротилов В. Анализ основных подходов к определению качества образования / В. Воротилов, Г. Ш апоренкова // Высшее образование в России. – 2006. – № 11. – С. 47–56.

Степенко Г. В. Теоретичні і практичні аспекти забезпечення якості професійної освіти у країнах Європи / Г. В. Степенко, К. В. Корсак // Стан і проблеми розвитку профтехосвіти у розвинених країнах. Т. 3. – К. : Ін-т систем. досліджень, 1999. – C. 52–54.

Кучма Р. М. Сучасні системи управління якістю вищої освіти в контексті вимог Болонського процесу / Р. М. Кучма // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2010. – Вип. 94–96. – С. 87–93.

Токман А. Сутність і структура поняття «якість освіти у ВНЗ» у педагогічній літературі / А. Токман, І. Распошнюк // Освіта на Луганщині. – 2013. – № 1. – С. 25–29.

Зайчук В. О. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики / В. О. Зайчук // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 56–78.

Прилипко С. М. Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу / С. М. Прилипко, Г. П. Клімова // Право та інновації. – 2014. – № 1–2. – С. 80–87.

Закон України «Про вищу освіту» (станом на 29 жовтня 2014 р.). – Х. : Право, 2014. – 104 с.

Клімова Г. П. Якість вищої освіти у аспекті інноваційного розвитку вищої школи України / Г. П. Клімова // Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Х. : Право, 2015. – 452 с.

Клімова Г. П. Якість вищої освіти: європейський вимір / Г. П. Клімова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Сер. Філософія. – 2016. – № 1. – C. 203–211.

Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 29.10.2007 № 948. – Режим доступу: http://academy.ks.ua/zno/doc/6.pdf.

Щодо запровадження моніторингу якості освітніх послуг у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації : Лист МОНУ від 02.11.2009 р. № 1/9–756.

Красильникова А. Классификация моделей мониторинга качества составляющих педагогической системы в отечественных высших учебных заведениях / А. Красильникова // Молодь і ринок. – 2014. – № 1. – С. 99–103.

##submission.downloads##

Як цитувати

Клімова, Г. П. (2017). ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ»: СОЦІОЛОГО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(30), 34–43. https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90231

Номер

Розділ

Соціологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають