DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90231

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ»: СОЦІОЛОГО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ

Галина Павлівна Клімова

Анотація


У статті представлені різноманітні підходи до визначення поняття «якість
вищої освіти», які існують у закордонній та вітчизняній науковій літературі. Особлива увага приділяється аналізу об’єктивістського, релятивістського та компетентнісного підходів до визначення сутності якості вищої освіти. Аналізується система якості вищої освіти: якість потенціалу вищої освіти, якість процесу вищої освіти і якість результату вищої освіти. Розглядаються умови забезпечення якості вищої освіти України.


Ключові слова


вища освіта; якість вищої освіти; якість потенціалу вищої освіти; якість процесу вищої освіти; якість результату вищої освіти; забезпечення якості вищої освіти; система оцінки якості вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Harvey L. Defining quality / L. Harvey, D. Green // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 1993. – Vol. 18(1). – P. 9–34.

Parri J. Quality in Higher Education / J. Parri // Management. – 2006. – № 2(11). – P. 107–111.

The EFQM Excellence Model [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ddexcellence.com/About%20 Excellence/Model.git on 6 August 2009.

Гарантии качества высшего образования: Глоссарий // Экспертиза качества профессионального образования : материалы семинара (20–22 июня 2014 г.). – М. : МГУ им. М. П. Огарёва, 2014. – 315 с.

Воротилов В. Анализ основных подходов к определению качества образования / В. Воротилов, Г. Ш апоренкова // Высшее образование в России. – 2006. – № 11. – С. 47–56.

Степенко Г. В. Теоретичні і практичні аспекти забезпечення якості професійної освіти у країнах Європи / Г. В. Степенко, К. В. Корсак // Стан і проблеми розвитку профтехосвіти у розвинених країнах. Т. 3. – К. : Ін-т систем. досліджень, 1999. – C. 52–54.

Кучма Р. М. Сучасні системи управління якістю вищої освіти в контексті вимог Болонського процесу / Р. М. Кучма // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2010. – Вип. 94–96. – С. 87–93.

Токман А. Сутність і структура поняття «якість освіти у ВНЗ» у педагогічній літературі / А. Токман, І. Распошнюк // Освіта на Луганщині. – 2013. – № 1. – С. 25–29.

Зайчук В. О. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики / В. О. Зайчук // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 56–78.

Прилипко С. М. Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу / С. М. Прилипко, Г. П. Клімова // Право та інновації. – 2014. – № 1–2. – С. 80–87.

Закон України «Про вищу освіту» (станом на 29 жовтня 2014 р.). – Х. : Право, 2014. – 104 с.

Клімова Г. П. Якість вищої освіти у аспекті інноваційного розвитку вищої школи України / Г. П. Клімова // Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Х. : Право, 2015. – 452 с.

Клімова Г. П. Якість вищої освіти: європейський вимір / Г. П. Клімова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Сер. Філософія. – 2016. – № 1. – C. 203–211.

Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 29.10.2007 № 948. – Режим доступу: http://academy.ks.ua/zno/doc/6.pdf.

Щодо запровадження моніторингу якості освітніх послуг у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації : Лист МОНУ від 02.11.2009 р. № 1/9–756.

Красильникова А. Классификация моделей мониторинга качества составляющих педагогической системы в отечественных высших учебных заведениях / А. Красильникова // Молодь і ринок. – 2014. – № 1. – С. 99–103.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704