ГОМОСЕКСУАЛІЗМ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: ПРИЧИНИ ПОЯВИ, ФОРМИ ВИЯВУ

Марина Едуардівна Кругляк

Анотація


У статті розглянуто причини появи й форми вияву гомосексуалізму в Російській імперії на початку ХХ ст. Автор приділяє значну увагу соціальній детермінації гомосексуалізму, показуючи суттєвий вплив на його поширення традицій наслідування західноєвропейських зразків поведінки, популярності психоаналізу, атмосфери «срібного віку», а також загального розчарування населення після придушення владою революції 1905–1907 рр. Гомосексуалізм показано, з одного боку, як модний тренд, що особливо мало місце в середовищі російської богеми й авангарду, а з другого – як один із найпростіших способів заробітку для незаможних верств населення і молоді.


Ключові слова


гомосексуалізм; «сексуальна революція»; урнінг; «срібний вік»; психоаналіз; богема

Повний текст:

PDF

Посилання


Гомосексуальність. Словник гендерних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/gomoseksualnist.html.

Кузмин М. А. Дневник 1905–1907 / М. А. Кузмин ; [предисл., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Ш умихина]. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2000. – 608 с.

Посохов I. Студентство унiверситетiв Росiйської iмперiї ХIХ – початку ХХ ст.: становлення та еволюцiя субкультури / І. Посохов ; наук. ред. В. М. Духопельников. – Х. : Раритети України, 2013. – 276 с.

Марков А. Р. Что значит быть студентом: работы 1995–2002 годов / А. Р. Марков ; [предисл. А. Дмитриева]. – М. : Новое лит. обозрение, 2005. – 264 с.

Бернштейн Е. Русский миф об Оскаре Уайльде / Евгений Бернштейн // Эротизм без берегов : сб. ст. и материалов / [сост. М. М. Павлова]. – М. : Новое лит. обозрение, 2004. – С. 26–49.

Бернштейн Е. Трагедия пола: две заметки о русском вейнингерианстве / Евгений Бернштейн // Эротизм без берегов : сб. ст. и материалов / [сост. М. М. Павлова]. – М. : Новое лит. обозрение, 2004. – С. 64–89.

Малмстад Дж. Бани, проститутки и секс-клуб: восприятие «Крыльев» М. Кузмина / Джон Малмстад // Эротизм без берегов : сб. ст. и материалов / [сост. М. М. Павлова]. – М. : Новое лит. обозрение, 2004. – С. 122–144.

Энгельштейн Л. Ключи счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже ХІХ и ХХ веков / Лора Энгельштейн. – М. : ТЕРРА, 1996. – 572 с.

Изгоев А. С. Об интеллигентной молодежи (Заметки об ея быте и настроениях) / А. С. Изгоев // Вехи : сб. ст. – М., 1909. – С. 97–124.

Из дневников Т. Н. Гиппиус 1906–1908 годов // Эротизм без берегов : сб. ст. и материалов / [сост. М. М. Павлова]. – М. : Новое лит. обозрение, 2004. – С. 407–455.

Г. Р. О «недугах» современной молодежи / Г. Р. // Вестн. воспитания. – 1908. – № 8. – С. 64–84.

Радзинский Э. Распутин / Эдвард Радзинский. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2007. – 560 с.

Высылка за порочное поведение // Рус. слово. – 1911. – 8 нояб. (26 окт.).

Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. – СПб. : Изд. В. П. Анисимова, 1903. – 250 с.

Гомосексуализм в австрийской армии // Раннее утро. – 1913. – 27 (14) июня. 16. Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 711, оп. 3, спр. 4931, 38 арк.

Половая перепись московского студенчества и ея общественное значение. – М. : Изд. студенческой изд. комиссии, 1909. – 104 с.

Молчанов В. Б. Матеріальне становище населення губернських центрів Правобережної України напередодні Першої світової війни / В. Б. Молчанов // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2005. – Вип. 9. – С. 165–174.

Зарплаты и цены в Российской империи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liveinternet.ru/users/2021656/post93586818/.

Стежка А. Проститутки 19 века в Российской империи: лень, интерес и нужда [Електронний ресурс] / А. Стежка, В. Ш паковский. – Режим доступу:

http://web.archive.org/web/20131230235624/http://koltovskiy.word-press.com/ 2013/09/19/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90523

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.