DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90274

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАКТИК

Ігор Олександрович Поліщук

Анотація


Розглянуто методологічні аспекти дослідження електорального процесу як
одного з наймасштабніших понять соціально-політичної науки. При цьому демократизація трактується як провідна тенденція світового та вітчизняного соціально-політичного процесу, а політико-культурний фактор – як один із вирішальних чинників процесу виборів.


Ключові слова


концепція; методологія; політичні вибори; політичні фактори; виборчі технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Huntington S. P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century / S. P. Huntington. – Norman (Oklahoma) ; London : University of Oklahoma Press, 1991. – xvii, 384 p.

Lasarsfeld P. F. The Peoples Choice. How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign / P. F. Lasarsfeld, B. Berelson, H. Gaudet. – N. Y. ; London : Columbia univ. press, 1968. – 178 р.

Lipset S. M. Political man: The social bases of politics / S. M. Lipset. – Garden City (N. Y.) : Doubleday, 1960. – 442 р.

Липсет С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей / С. Липсет, С. Роккан // Полит. наука. – 2004. – № 4. – С. 43–57.

Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях / Д. Кэмпбелл ; пер. с англ., сост. и общ. ред. М. И. Бобневой. – М. : Прогресс, 1980. – 391 с.

Downs A. An Economic Theory of Democracy / А. Downs. – N. Y. : Harper and Row, 1957. – 310 р.

Gogel W. C. A theory of phenomenal geometry and its applications. Perception and Psychophysics / W. C. Gogel. – MA : MIT Press Cambridge, 1990. – 257 р.

Платон. Держава / Платон // Історія вчень про право і державу : хрестоматія для юрид. вузів і ф-тів / уклад., заг. ред. Г. Демиденко. – 2‑ге вид., допов. і змін. – Х. : Легас, 2002. – С. 73–132.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704