ДЕВЕЛОПМЕНТАЛІЗМ ЯК ПОСТСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МАКРОПОЛІТИ ЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Віталій Володимирович Кривошеїн

Анотація


тези конференції

Повний текст:

PDF

Посилання


Аптер Д. Сравнительная политология вчера и сегодня / Д. Аптер ; Ин-т «Открытое общество» ; под ред. Р. Гудина, Х.‑Д. Клингеманна ; науч. ред. рус. изд. Е. Б. Шестопал. – М. : Вече, 1999. – С. 361–380.

Кривошеїн В. В. Постсистемні підходи до аналізу політики / В. В. Кривошеїн // Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ-2000, 2016. – С. 614–631.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Ростоу В. В. Стадии экономического роста / В. В. Ростоу ; пер. с англ. В. П. Марченко. – Нью-Йорк : Прегер, 1961. – 238 с.

Frank A. G. The Development of Underdevelopment / A. G. Frank // Capitalism and Underdevelopment in Latin America. – New York : Monthly Review Press, 1966. – Р. 17–31.

Rostow W. W. Politics and the Stages of Growth / W. W. Rostow. – Cambridge : Cambridge University Press, 1971. – 428 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90542

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.