DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.91502

ПРОБЛЕМА ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКО- УПРАВЛІНСЬКИХ ЕЛІТ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

О. М. Сахань

Анотація


Тези конференції

Повний текст:

PDF

Посилання


Яресько Н. Е. Бувають часи, коли потрібна велика політика… [Електронний ресурс] / Наталія Енн Яресько // Facebook. – 2016. – 22 берез. – Режим доступу: https://uk-ua.facebook.com/permalink.php?story_fbid=976616562407612&id=749479271788010.

Олійник О. В. Актуальні проблеми кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Демократ. врядування. – 2014. – Вип. 14. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/olijnyk.pdf.

Сахань О. М. Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади / О. М. Сахань // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2015. – № 4 (27). – С. 112–129.

Худояр О. Депутати з Майдану не стали корупціонерами [Електронний ресурс] / О. Худояр // Газета по‑українськи. – 2016. – 11 трав. (№ 1894). – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_deputati-z-majdanu-ne-stalikorupcionerami/678691.

Баркар Д. «Уряд камікадзе» призначений [Електронний ресурс] / Дмитро Баркар // Радіо Свобода. – 2014. – 27 лют. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/25279650.html.

Махінько В. Нова-стара влада веде Україну до соціально-економічної прірви [Електронний ресурс] / В. Махінько. – Режим доступу: http://laborunion.org.ua/blog/2015/02/27/vitalij-makhinko-nova-stara-vlada-vede-ukra-nu-do-socialnoekonomichno-prirvi/.

Требін М. П. Політична культура сучасної владної еліти України / М. П. Требін // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х. : Право, 2010. – Вип. 4. – С. 137–145.

Моска Г. Правящий класс [Електронний ресурс] / Г. Моска. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/33.php.

Добіжа В. В. Політична культура владної еліти в умовах суспільно-політичної трансформації / В. В. Добіжа // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К. : Ін-т держави і права НАНУ, 2007. – Вип. 38. – С. 726–732.

Сахань О. М. Політична еліта України: сучасний стан та перспективи / О. М. Сахань, І. Л. Мельник // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – № 2 (42). – С. 275–282.

Орлов О. В. Проблеми формування управлінської еліти у сучасному українському суспільстві / О. В. Орлов // Публ. упр.: теорія та практика. – 2014. – Вип. 1. – С. 92–96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704