DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90521

РЕФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ ТА МОТИВАЦІЯ ФАХОВОГО ВИБОРУ

Ірина Миколаївна Ковальська-Павелко

Анотація


Стаття присвячена з’ясуванню того, що спонукає випускників агальноосвітніх
закладів обирати історичний фах, що відбувається в контексті реформування історичної освіти в Україні. Показано, що вибір майбутнього фаху є одним із важливих кроків у людському житті. При правильному виборі індивідуальні особливості підлітка збігаються з вимогами професії. Міцність спрямованості на здобуття історичного фаху обумовлено в першу чергу потребами визнання суспільної значущості професії та особистісного самовдосконалення. Цим потребам має відповідати і стратегія трансформації історичної освіти в умовах реформування системи вищої освіти в Україні. Емпірично доведено, що серед головних мотивів вибору історичного фаху абітурієнтами 2016 р. визначаються такі: захоплення з дитинства, престижність професії в суспільстві, можливість виявити творчість, а також поради друзів, знайомих, вчителів та традиції родини. Тобто випускники шкіл, обираючи історичний фах, чітко усвідомлюють суспільну значущість цієї професії, сприяння особистісному розвитку.


Ключові слова


історична освіта; реформа історичної освіти в Україні; мотивація фахового вибору; вибіркові історичні курси

Повний текст:

PDF

Посилання


Про європейський вимір освіти : Рекомендація № 1111 (1989) Парлам. Асамблеї Ради Європи // Бюл. Бюро інформації Ради Європи в Україні. – 2002. – № 9. – С. 40–41.

Об истории и изучении истории в Европе [Електронний ресурс] : Рекомендация № 1283 (1996) Парлам. Ассамблеї Совета Европы. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/902018865.

Про викладання історії у ХХІ столітті в Європі [Електронний ресурс] : Рекомендація Rec (2001) 15 Комітету міністрів Ради Європи. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_729.

Конституція [Електронний ресурс] : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96‑ВР. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96‑вр.

Чупрій Л. В. Історична освіта, як складова державної політики пам’яті [Електронний ресурс] / Л. В. Чупрій. – Режим доступу: http://sd.net.ua/2011/06/20/istorichna – osvita – politika – pamyaty.html.

Копосов Н. Как реформировать историческое образование в России? [Електронний ресурс] / Николай Копосов // Yеприкосновенный запас. – 2012. – № 5 (85). – Режим доступу: http://www.nlobooks.ru/node/2806.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 № 1556‑VII. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556–18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704