МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Віктор Якович Зимогляд

Анотація


У статті розглянуто актуальні проблеми формування та розвитку дієвого
місцевого самоврядування в Україні, чинники розвитку локально-територіального соціуму, його самодіяльності і самоорганізації. Обґрунтовується, що місцеве самоврядування має неминущу цінність, оскільки воно є організаційною формою об’єднання місцевої громади, найважливішим фактором самоорганізації народу, первинним рівнем народовладдя, що відображає локальні політичні процеси, які обумовлюють раціональні способи розвитку місцевого самоврядування та його політику. Досліджується діалектичний зв’язок місцевого самоврядування з проблемою рушійних сил розвитку суспільства, підкреслено значення місцевого соціального інтересу як найважливішої передумови розвитку соціальних процесів у суспільстві.


Ключові слова


рушійні сили розвитку; місцеве самоврядування; самоорганізація; соціальний місцевий інтерес; ресурсний потенціал території; громадська участь

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. – Х. : ПП «ІНГВІНІ», 2007. – 64 с.

Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21.05.1997 № 280/97‑ВР (ред. станом на 05.01.2013). – Режим доступу: http://www.Zakon rada.gov.ua.>go/280/97 – вр.

Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2010. – 224 с.

Чинакова Л. И. Социальный детерминизм: проблема движущих сил развития общества / Л. И. Чинакова. – М. : Политиздат, 1985. – 159 с.

Мир философии : книга для чтения. Ч. 2 : Человек. Общество. Культура. – М. : Политиздат, 1991. – 624 с.

Кваша Г. С. Принципы истории / Г. С. Кваша. – М. : Астрель : Аст, 2001. – 352 с.

Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування : монографія / В. С. Куйбіда. – К. : МАУП, 2004. – 432 с.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави : монографія / за ред. Ю. М. Тодики і В. А. Ш умілкіна. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2004. – 392 с.

Зидентоп Л. Демократия в Европе / Ларри Зидентоп ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2001. – 360 с.

Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку : монографія / Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 536 с.

Зимогляд В. Я. Фактори формування муніципальної й регіональної політики у локальному політичному процесі / В. Я. Зимогляд // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 193–206.

Зимогляд В. Я. Умови й рушійні сили формування муніципальної й регіональної політики у локальному політичному процесі / В. Я. Зимогляд // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2016. – № 1 (28). – С. 173–185.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90297

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.