DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.91494

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ОСВІТИ – ЗАПОРУКА ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ

О. О. Маркозова

Анотація


Тези конференції

Повний текст:

PDF

Посилання


Брусєнцова О. А. Впровадження інноваційних педагогічних технологій як складова розвитку вищої освіти в сучасних умовах / О. А. Брусєнцова // Теорія та методика упр. освітою. – 2010. – № 4. – С. 1–10.

Галиця І. О. Що ж таке інноваційний розвиток? / І. О. Галиця // Економіка та держава. – 2003. – № 10. – с. 32–33.

Маркозова О. О. Значення освітнього капіталу людини для досягнення життєвого успіху / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – № 4 (23). – С. 223–229.

Markozova E. A. «Fartsa»: frames, which break the stereotype of the soviet people / E. A. Markozova // Vìsnik Harkìvskogo nacìonalnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì G. S. Skovorodi. Fìlosofìâ. – 2016. – Vyd. 46, Оb. 1. – P. 60–69.

Маркозова О. О. США: держава, побудована на ідеї індивідуального успіху / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2015. – № 2 (25). – С. 247–254.

Маркозова О. О. Хаотичне фреймування успіху особистості в перші роки незалежності України / О. О. Маркозова // Мультиверсум : філос. альм. / гол. ред. В. В. Лях. – К., 2014. – Вип. 2 (130). – С. 85–92.

Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії «українського прориву» / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 10–17.

Кремень В. Г. Інноваційність в освіті як вимога часу / В. Г. Кремень // Инновации в образовании. – Ялта, 2010. – С. 7–13.

Химинець В. В. Науково-методичні аспекти створення інноваційного середовища в освітніх закладах Закарпаття / В. В. Химинець // Освіта Закарпаття. – 2012. – № 15. – С. 3–11.

Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. – Ужгород : Інформ.‑вид. центр ЗІППО, 2007. – 364 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704