ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ Й ОЗНАКИ СХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СПРАВЖНІХ ЕЛІТ

О. В. Зінченко

Анотація


Тези конференції

Повний текст:

PDF

Посилання


Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 1000 с.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Політологія : навч. енцикл. слов.‑довід. для студ. ВНЗ І–ІV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми ; [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 779 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90535

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.