DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90296

РЕТРИТИЗМ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ ДО ВІДТВОРЕННЯ АНТИКОНСЮМЕРИСТСЬКИХ ПРАКТИК

Олеся Зеновіївна Гудзенко, Дар’я Миколаївна Новикова

Анотація


Стаття присвячена розгляду тенденції ретритизму як основного прояву поширення антиконсюмеристських практик. Актуальні реалії трактуються нами як суспільство споживання, в основі ідеології якого лежить процес маніпуляції свідомістю мас. Утома індивідів від споживчих цінностей призводить до розвитку ретритизму. У рамках даної статті нами було розглянуто основні різновиди практик антиконсюмеризму: «добровільна простота» як відмова від матеріалістичних цінностей; дауншифтінг як відхід від сфери масового споживання; фругалізм як спосіб життя, заснований на стриманості в споживанні; фриганізм як стиль життя, який заперечує культ споживацтва, прагнення внести в процес споживання принцип справедливості і свідомості.


Ключові слова


консюмеризм; ретритизм; антиконсюмеризм; фриганізм; фругалізм; дауншифтінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Цыганков П. А. Политическая социология международных отношений [Електронний ресурс] / П. А. Цыганков. – Режим доступу: http://society.polbu.ru/ tsygankov_sociology/ch29_i.html.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Васильева Ж. В. Влияние процессов глобализации на fashion-индустрию [Електронний ресурс] / Ж. В. Васильева // Культурол. журнал. – 2013/2. – № 12. – С. 1–12. – Режим доступу: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/216.html&j_id=15.

Яковлева А. А. Потребительский ретретизм: альтернативный стиль жизни в обществе потребления / А. А. Яковлева // Журн. социологии и социал. антропологии. – 2011. – № 5. – С. 193–201.

Понукалина О. В. Труд и свободное время в дискурсе потребительских практик / О. В. Понукалина // Журн. социологии и социал. антропологии. – 2011. – № 5. – С. 210–218.

Заріцька Н. Ю. Дауншифтінг: український варіант / Н. Ю. Заріцька // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Ш евченка / відп. ред. В. І. Судаков [та ін.]. – К. : Логос, 2012. – Вип. 15. – С. 59–66.

Овруцкий А. В. Морфология антиконсюмеристских движений: источники, направления, практики / А. В. Овруцкий // Журн. социологии и социал. антропологии. – 2011. – Т. XIV, № 5 (58). – С. 89–98.

Гусева С. В. Консьюмеристский дискурс как интеракционная модель социальной коммуникации (к определению понятия) / С. В. Гусева // Журн. социологии и социал. антропологии. – 2011. – Т. XIV, № 5. – С. 313–320.

Ногами к эпицентру. Просто если что – надо ложиться ногами к эпицентру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://3‑2‑1‑nolb.livejournal.com/7360.html.

Как ведут себя покупатели в разных странах мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adme.ru/research/kak-vedut-sebya-pokupateli-v-raznyh-stranahmira-87946/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704