Том 2, № 33 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Політологія

КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ПОЛЬЩІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОБЛЕМИ PDF
І. В. Владленова 7-15
МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКСЕОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Л. М. Герасіна 16-28
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ: ПРОТИРІЧЧЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань 29-41
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ АСПЕКТИ І МЕРЕЖЕВІ ПРАКТИКИ PDF
О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов 42-54
ВСЕЛЕНСЬКЕ КАНОНІЧНЕ ПРАВО ПЕРШОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ І ЦЕРКОВНЕ ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ ХІ СТОЛІТТЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
О. В. Зінченко 55-64
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРІОРИТЕТНА ДЕТЕРМІНАНТА СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
Г. П. Клімова 65-73
ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
М. А. Козловець 74-87
СПЕЦИФІКА ІДЕОЛОГІЇ В ПАРАДИГМІ ПОСТМОДЕРНУ PDF
С. В. Куцепал 88-94
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ PDF
В. Я. Малиновський 95-104
ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ» PDF
І. О. Поліщук 105-113
ЩО ТАКЕ «ДЕФЕКТНІ ДЕМОКРАТІЇ» І ЯКИМИ ВОНИ БУВАЮТЬ PDF
О. І. Романюк 114-122
ВОЄННА ПОЛІТИКА ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ: АНТИНОМІЯ СУТНОСТІ PDF
В. Ф. Смолянюк, О. Ф. Слободян 124-137
АРМІЯ І СУСПІЛЬСТВО: ОСМИСЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ PDF
М. П. Требін 138-162
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВАКУУМ И КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ PDF
Э. А. Кальницкий 163-171
ВИМІРИ-ЯВИЩА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ PDF
І. І. Коваленко, Р. Р. Борисюк 172-188
ПРОБЛЕМА НЕПОТИЗМУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
О. М. Сахань 189-209
ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ КАМПАНІЯХ УКРАЇНИ PDF
О. О. Поліщук 234-245
«ТРЕТІЙ СЕКТОР» ПОЛЬЩІ В ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ ЄС PDF
Ю. В. Окуньовська 226-233
КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
В. К. Лур’є 210-216
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В МІСТАХ PDF
Т. С. Майко 217-225
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» PDF
Тези Наукова конференція 246-389