Том 1, № 28 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Філософія

Порівняльний аналіз демократії і тоталітаризму: соціально-філософський підхід PDF
О. Г. Данильян 5-14
Бінарна опозиція «свобода-відповідальність» в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми PDF
О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов 15-26
Специфіка формування світогляду майбутніх військових фахівців в умовах глобальної деідеологізації PDF
Г. І. Фінін 27-35
Соціальна комунікація в умовах інформаційного суспільства PDF
С. Б. Жданенко 36-48
Матеріальні домінанти в контексті кризи сучасного суспільства PDF
Е. А. Кальницький 49-57
Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності PDF
О. А. Стасевська 58-68
Зміни у розумінні життєвого успіху особистості в період перебудови PDF
О. О. Маркозова 69-77
Віра як підстава взаємодії релігії та політики PDF
О. Г. Бортнікова 78-88
Філософія права Роберта Алексі PDF
С. І. Максимов 89-97
Національна ідея як ціннісна детермінанта державотворчого процесу в Україні PDF
Ю. Ю. Калиновський 98-105
Правове життя в інтегративному праворозумінні: смислові обриси PDF
І. І. Коваленко 106-118
Обґрунтування прав людини: реконструкція проблеми PDF
Н. І. Сатохіна 119-127
Теоретико-світоглядні засади екологічної медіації у правовиховному аспекті: до постановки питання PDF
І. І. Коваленко, В. О. Гамаюнова 128-135
Інформаційне насильство: змістовий асперкт PDF
О. П. Дзьобань, О. Ю. Панфілов, С. М. Соболєва 136-151
Етногенеза українського народу та утворення його первісної ментальності PDF
І. О. Поліщук 152-162
Порівняльний аналіз Конституцій польщі і франції 1791 р. PDF
О.  В.  Зінченко 163-172
Умови й рушійні сили формування муніципальної й регіональної політики у локальному політичному процесі PDF
В.   Я. Зимогляд 173-185
Історія поняття «політичні технології» PDF
О. О. Поліщук 186-195
Волонтерський рух Як ознака змін у ментальності українців PDF
В. Л. Погрібна 196-202
Якість вищої освіти: європейський вимір PDF
Г.  П.  Клімова 203-210
Специфіка соціологічного аналізу злочину PDF
В. Д. Воднік 211-219
Розуміння як основа соціально-комунікативної взаємодії PDF
М. Ю. Куц 220-228