Зміни у розумінні життєвого успіху особистості в період перебудови

О. О. Маркозова

Анотація


Здійснюється аналіз механізму формування успіху особистості в період перебудови. Показано, що в цей час відбувається злам усіх попередніх цінностей, фреймів життєдіяльності та повсякденних практик людей. В умовах відсутності єдиного суб’єкта фреймування хаотично функціонують біполярні, незрозумілі фрейми соціальної взаємодії. Фрейм успіху стає нечітким, «розмитим», однак все ще залишається колективістським. Доведено, що за даних умов фреймування відбувається по Гофману: старі радянські фрейми і алгоритми соціальних практик люди «підганяють» під нові соціальні ситуації, щоб пояснити самим собі, «що тут відбувається»

Ключові слова


суспільство; культура; цінності; фрейми; успіх

Повний текст:

PDF

Посилання


Бевзенко Л. Зміст життєвого успіху: соціально‑культурологічний контекст /

Л. Бевзенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 1. – С. 34–51.

Здравомыслова О. М. От 80‑х к 90‑м: трансформация моделей успеха /

О. М. Здравомыслова, И. И. Шурыгина // Народонаселение. – 1998. – № 1. –

С. 17–22.

Huber R. M. The American idea of success / R. M. Huber. – N. Y., 1971. – 328 p.

Маркозова О. О. Роль культури у розумінні життєвого успіху людиною європейської ментальності / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун‑ту «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – № 2 (16). – С. 327–336.

Маркозова О. О. Співвідношення індивідуального і колективного успіху людини в умовах радянської реальності / О. О. Маркозова // Вісн. міжнар. Слов’ян. унту. – Серія «Соціологічні науки». – Х., 2013. – Т. 16, № 1. – С. 5–13.

Маркозова О. О. Механізм мотивації досягнення життєвого успіху людини / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун‑ту «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – № 2 (21). – С. 214–221.

Ворожейкина Т. Е. Глядя назад: возможные альтернативы в развитии перестройки / Т. Е. Ворожейкина // Обществ. науки и современность. – 2005. – № 5. – С. 17–22.

Kivinen M. The Sacred and the Profane in Russia – a Durkheimian Interpretation / M. Kivinen // The Finnish Review of East European Studies, Special Issue/VI ICCEES World Congress. – 2000. – Vol. 7. – Р. 6–26.

Лейн Д. Преобразование государственного социализма в России: от «хаотической» экономики к кооперативному капитализму, координируемому государством / Д. Лейн // Мир России. – 2000. – Т. 9, № 1. – С. 3–22.

Arnason J. P. The Future that Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model /

J. P. Arnason. – London : Routledge, 1993. – 284 р.

Верт Н. История Советского государства. 1900–1991 / Н. Верт. – М. : ИНФРА‑М, 1999. – 542 с.

Дубин Б. В. Коллективная амнезия как форма адаптации: перестройка и девяностые годы в оценках «нулевых» / Б. В. Дубин // Вестн. обществ. мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 2011. – Т. 108, № 2. – С. 93–98.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63972

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.