Віра як підстава взаємодії релігії та політики

Автор(и)

  • О. Г. Бортнікова

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63881

Ключові слова:

релігія,  політика,  віра,  довіра,  сприйняття,  достовірність,  вкоріненість

Анотація

У статті розглянута проблема релігійної та політичної віри через аналіз характеристик основних елементів у своєму предметі, які їх утворюють. Обґрунтовується можливість переходу до використання двох нових підходів – метаісторичного аналізу змін теократичних і світських форм панування і правління, а також створення інституційної матриці релігійнополітичного простору держави, які знаходяться в руслі традицій українського релігієзнавчого теоретизування. Запропоновано нові способи пізнання взаємодії релігії та політики у житті суспільства через один із базових інститутів – феномен віри. 

Біографія автора

О. Г. Бортнікова

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Послание к Евреям святого апостола Павла 11,1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_ewr1.htm.

Виндельбанд В. Прелюдии / В. Виндельбанд. – М. : Кучково поле, Гиперборея, 2007. – 400 с.

Зиммель Г. Религия. Социально-психологический этюд / Г. Зиммель ; пер. с нем. М. Бердоносова и О. Лямбек ; под ред. С. А. Котляревского. – М. : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1909. – 82 с.

Киркегор С. Страх и трепет / С. Киркегор. – М. : Республика, 1993. – 383 с.

Лейбниц Г. В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла / Г. В. Лейбниц // Соч. : в 4 т. – М. : Мысль, 1989. – Т. 4. – 554 с.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Норма веры как норма жизни : проблема соотношения между традиционными и либеральными ценностями в выборе личности и общества // Церковь и время. – 2000. – № 2 (11). – С. 203–221.

Предко О. І. Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості / О. І. Предко // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2012. – № 109. – С. 26–30.

Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы / Б. Рассел ; пер. с англ. Н. В. Воробьева. – Киев : Ника-Центр : Вист-С, 1997. – 560 с.

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре / Ж.-Ж. Руссо // Трактаты. – М. : КАНОНпресс, Кучково поле, 1998. – 416 с.

Самчук З. Ф. Світоглядні основи соціально-філософського дослідження ідеології: проблема критеріїв та пріоритетів вибору : монографія : у 2 т. / З. Ф. Самчук. – Д. : АРТ-Прес, 2009. – Т. 1. – 920 с.

Соколов П. Вера. Психологический этюд / П. Соколов // Вопр. философии и психологии. – М., 1902. – Год XIII, кн. 62 (II). – С. 909–933.

Тиллих П. Й. Систематическая теология / П. Й. Тиллих. – М. ; СПб. : Унив. кн., 2000. – Т. 3. – 415 с.

Шлейермахер Ф. Д. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим / Ф. Д. Шлейермахер ; пер. с нем., вступ. ст. С. Л. Франка. – СПб. : Алетейя, 1994. – 344 с.

Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом / А. Шюц ; пер. с нем. и англ.: В. Г. Николаев и др. – М. : РОССПЭН, 2004. – 1056 с.

Ясперс К. Философская вера / К. Ясперс // Смысл и назначение истории. – М. : Политиздат, 1991. – С. 419–508.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-21

Номер

Розділ

Філософія