DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63993

Порівняльний аналіз Конституцій польщі і франції 1791 р.

О.  В.  Зінченко

Анотація


Здійснюється порівняльний аналіз конституцій Польщі і Франції 1791 р. Автор доходить висновку про властиву їм низку подібностей і відмінностей. Перші полягають у більш чи менш яскраво виражених впливах на зміст цих документів ідей європейського Просвітництва, Декларації прав людини й громадянина 1789 р., англійської системи парламентської монархії та Конституції США 1787 р. Найбільш радикальними відмінностями постають збереження Конституцією Польщі прав і привілеїв шляхти й землевласників разом із кріпосним правом і радикальність викорінення феодальних порядків Конституцією Франції

Ключові слова


Конституція; Польща; Франція; розподіл влад

Повний текст:

PDF

Посилання


Гегель Г. В. Ф. Философия права / В. Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 526 с.

Конституции и законодательные акты буржуазных государств ХVІІ–ХІХ вв. – М. : Юрид. лит., 1957. – 587 с.

Конституції зарубіжних країн. – Х. : ФІНН, 2009. – 664 с.

Конституционная хартия Царства Польского 1815 года [Електронний ресурс] // Российский правовой портал : библиотека Пашкова. – Режим доступу: http://constitutions.ru/?p=6671.

Манифест 14 февраля 1832 года. О новом порядке управления и образования Царства Польского [Електронний ресурс] // Российский правовой портал : библиотека Пашкова. – Режим доступу: http://constitutions.ru/?p=6673.

Локк Дж. Избранные философские произведения / Джон Локк. – М. : Госполитиздат, 1960. – 489 с.

Монтескье Ш. Избранные произведения / Ш. Монтескье. – М. : Госполитиздат, 1955. – 609 с.

Правительственный закон или Конституция 3 мая 1791 года [Електронний ресурс] // Российский правовой портал : библиотека Пашкова. – Режим доступу: http://constitutions.ru./?p=6294.

Руссо Ж.-Ж. Трактаты / Ж.-Ж. Руссо. – М. : Госполитиздат, 1969. – 589 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704