DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63897

Філософія права Роберта Алексі

С. І. Максимов

Анотація


Стаття присвячена аналізу основних положень філософії права Роберта Алексі як цілісної системи, що водночас залишається відкритою для подальшого розширення смислів. Продемонстровано, як головний мотив філософії права Алексі – «інституціоналізація розуму» як поєднання реального та ідеального вимірів права в інститутах ліберальної демократії – послідовно розгортається у трьох складових його філософсько-правової системи: теорії юридичної аргументації, теорії конституційних прав і непозитивістській концепції права.

Ключові слова


інституціоналізація розуму; непозитивізм; дискурсивна філософія; юридична аргументація; конституційні права; дійсність права

Повний текст:

PDF

Посилання


Alexy R. A Theory of Legal Argumentation / R. Alexy. – Oxford : Clarendon Press, 1989. – 323 р.

Alexy R. A Theory of Constitutional Rights / R. Alexy. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – 506 р.

Alexy R. The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism / R. Alexy. – Oxford : Clarendon Press, 2002. – 160 р.

Law, Rights and Discourse. The Legal Philosophy of Robert Alexy / ed. by George Pavlakos. – Oxford and Portland, Oregon : Hart Published, 2007. – 378 p.

Максимов С. И. Философия права как проблема философии права / С. И. Максимов // Проблеми філософії права. – Т. ІІ. – К. ; Чернівці : Рута, 2004. – С. 36–44.

Максимов С. И. Концепция дуальной природы права Роберта Алекси / С. И. Максимов // Проблеми філософії права. – Т. VIII–IX. – К. ; Чернівці : Рута, 2012. – С. 30–35.

Alexy R. My Philosophy of Law: The Institutionalisation of Reason / R. Alexy // The Law in Philosophical Perspectives / ed. by Luc J. Wintgens. – Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999. – P. 23–43.

Алекси Р. Природа философии права / Р. Алексі ; пер. с англ. С. И. Максимова // Проблеми філософії права. – 2004. – Том ІІ. – С. 19–26.

Klatt M. Institutionalized Reason. The Jurisprudence of Robert Alexy / M. Klatt. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 384 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704