DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.64059

Специфіка соціологічного аналізу злочину

В. Д. Воднік

Анотація


Висвітлюються основні причини, негативні наслідки злочинності, здійснюється аналіз проблем профілактики злочинності, визначаються основні недоліки та причини малоефективної боротьби зі злочинністю в Україні

Ключові слова


злочин; злочинність; профілактика злочинності; соціальний факт; суспільні відносини; правові відносини; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 424 с.

Спиридонов Л. И. Социология уголовного права / Л. И. Спиридонов. – М. : Юрид. лит., 1986. – 240 с.

Рущенко І. П. Соціологія злочинності : монографія / І. П. Рущенко. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 370 с.

Дюркгейм Э. Норма и патология / Э. Дюркгейм // Социология преступности: Современные буржуазные теории : сб. ст. : пер. с англ. – М. : Прогресс, 1966. – 368 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм // Социс. – 1992. – № 7. – С. 126–134.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704