Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності

О. А. Стасевська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню базової характеристики людини постсучасного культурного простору, аналізу її як суб’єкта творення та оновлення духовних цінностей. У статті розглядаються сучасні інтерпретації осмислення людського існування з точки зору пошуку ціннісних смислів у контексті культури XXI ст.


Ключові слова


людина; постсучасність; цінності; інформаційне суспільство; смисли життя; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауман З. Индивидуализированное общество : пер. с англ. / З. Бауман. – М., 2002.

Бердяев Н. О назначении человека / Н. Бердяев. – М., 2006.

Гвардини Р. Конец Нового времени / Р. Гвардини // Вопр. философии. – 1990. – № 4.

Бубер М. Проблема человека : пер с нем. / М. Бубер. – М., 1993.

Зыкова А. Б. Учение о человеке в философии Х. Ортега-и-Гассета / А. Б. Зыкова. –

М., 1978.

Киселев Г. С. Человек, культура, цивилизация на пороге ХХI века / Г. С. Киселев. – М., 1999.

Крымский С. Б. Ценностно-смысловой универсум как предметное поле философии / С. Б. Крымский // Філософ. думка. – 1996. – № 3–4. – С. 102–116.

Ручка А. О. Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності /

А. О. Ручка // Смислова морфологія соціуму / за ред. Н. Костенко. – К., 2012. –

С. 91–123.

Тульчинский Г. Л. Новая антропология: личность в перспективе постчеловечности / Г. Л. Тульчинский // Вопр. философии. – 2009. – № 4. – С. 41–56.

Салихов Г. Г. Человек, общество и проблемы глобализации / Г. Г. Салихов // Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 9.

Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М., 1990.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63970

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.