Якість вищої освіти: європейський вимір

Г.  П.  Клімова

Анотація


У статті представлені різні підходи до визначення поняття «якість вищої освіти». Особлива увага приділяється аналізу системи гарантій якості вищої освіти в умовах реалізації Болонського процесу. Розглядаються узгоджені на європейському рівні відповідно до вимог Болонської декларації стандарти і процедури оцінки якості вищої освіти

Ключові слова


вища освіта; якість вищої освіти; європейський освітній простір; забезпечення якості вищої освіти; система оцінки якості вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Harvey L. Defining quality / L. Harvey, D. Green // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 1993. – V. 18 (1). – Р. 9–34.

Parri J. Quality in Higher Education / J. Parri // Management. – 2006. – № 2 (11). – P. 107–111.

Гарантии качества высшего образования: Глоссарий // Экспертиза качества профессионального образования : материалы семинара, 20–22 июня 2014 г. – М. : МГУ им. М. П. Огарёва, 2014. – 315 с.

The European Higher Education Area. Join Declaration of the Ministers of Education // Bologna. – 1999. – 19 June. – P. 2.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с.

Бабін І. І. Забезпечення якості вищої освіти: європейський, національний та інституційний рівні / І. І. Бабін // Наука і освіта. – 2011. – № 1. – С. 7–13.

Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 12–27


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.64053

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.