Специфіка формування світогляду майбутніх військових фахівців в умовах глобальної деідеологізації

Автор(и)

  • Г. І. Фінін

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63904

Ключові слова:

світогляд, військова освіта,  гуманітарна освіта,  цінності

Анотація

У статті робиться спроба розглянути специфіку формування світогляду майбутніх військових фахівців в умовах глобальної деідеологізації. Наведені причини реформування гуманітарної освіти майбутніх офіцерів у сучасних соціокультурних контекстах. Звертається увага на суттєвий потенціал у формуванні світогляду військовослужбовця, який належить морально-психологічному забезпеченню військової діяльності та психологічній підготовці особового складу.

Біографія автора

Г. І. Фінін

доктор філософських наук, доцент

Посилання

Абрамов А. П. Ценностные приоритеты личности в системе отечественного довузовского военного образования / А. П. Абрамов // Вопр. культурологии. – 2009. – № 12. – С. 62–66.

Афонін С. Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми / С. Афонін. – К. : Інтерграфік, 1994. – 304 с.

Каган М. С. Философская теория ценностей / М. С. Каган ; С.-Петерб. гос. ун-т ; Акад. гуманит. наук. – СПб. : Петрополис, 1997. – 280 с.; Каган М. С. Человеческая деятельность / М. С. Каган. – М. : Наука, 1973. – 360 с.

Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов / И. Кант ; [пер., вступ. ст. Я. Слинина]. – СПб. : Наука, 1995. – С. 5–52.

Мандрагеля В. Перспективи розвитку системи професійної військової освіти /В. Мандрагеля // Філософія освіти. – 2008. – № 12 (7). – С. 161–171.

Монтень М. Об искусстве жить достойно / Мишель Монтень // Философские очерки. – Изд. 2-е / [cост. и авт. предисл. А. Гулыга и Л. Пажитнов ; худож. Л. Зусман]. – М. : Дет. лит., 1975. – 206 с.

Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : монографія / М. І. Нещадим ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. : Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2003. – 852 с.

Петренко В. М. Методика виховної роботи у військових підрозділах : навч.-метод. посіб. / В. М. Петренко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 318 с.

Темко Г. Д. Основи формування системи виховання воїна в Україні у період утвердження державності (світоглядно-філософський аналіз) : монографія / Г. Д. Темко. – К. : Варта, 1997. – 288 с.

Франкл В. Человек в поисках смыcла / В. М. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 380 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-21

Як цитувати

Фінін, Г. І. (2016). Специфіка формування світогляду майбутніх військових фахівців в умовах глобальної деідеологізації. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(28), 27–35. https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63904

Номер

Розділ

Філософія