Етногенеза українського народу та утворення його первісної ментальності

І. О. Поліщук

Анотація


Розкриваються різноманітні підходи і концепції етногенези українського народу в контексті формування його первісної ментальності. У рамках історіософської парадигми вивчення української ментальності описуються основні віхи етногенези українства. Наголошується на яскраво виявленому хліборобському характері Трипільської культури – протокультури українців, яка визначила особливості їх первісної ментальності. Антська держава розглядається як перша протоукраїнська політична спільність, що заклала ментальні властивості, які знайдуть свій розвиток у подальшій політичній ментальності українства: демократизм, відцентрованість, регіоналізм тощо

Ключові слова


етногенеза; українська ментальність; Трипільська культура; Антська держава; Київська Русь; демократизм; регіоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Побочий І. А. Менталітет українського суспільства: витоки та сучасний стан / І. А. Побочий // Вісн. СевДТУ. — 2008. – Вип. 91 : Політологія. – С. 37–40.

Бабина Т. Г. Історичні виміри менталітету: своєрідність українського світу / Т. Г. Бабина // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – 2012. – Т. 20, вип. 22 (2). – С. 8–12.

Стражний О. Український менталітет. Ілюзії – міфи – реальність / Олександр Стражний. – К. : Книга, 2009. – 368 с.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України : в 2 т. Т. І / Д. І. Дорошенко. – К. : Глобус, 1992 . – 238 с.

Киричук В. Історичні корені українського народу: до питання етногенези українців / В. Киричук // Генеза. – 1994. – № 1. – С. 142–149.

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский. – 2-е изд. – Киев : Лыбидь, 1991. – 400 с.

Костомаров М. І. Закон Божий (Книга буття українського народу) / М. І. Костомаров. – К. : Либідь, 1991. – 40 с.

Пріцак О. Що таке історія України / О. Пріцак // Слово і час. – 1991. – № 1. – С. 55–60.

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь / Л. Н. Гумилев. – М. : Мысль, 1989. – 765 с.

Філос. і соціол. думка. – 1994. – № 3–4. – С. 36–73.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.63991

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.