Том 1, № 32 (2017)

Зміст

Філософія

ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СВОБОДИ: ДО УСВІДОМЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ PDF
О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань 5-15
СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА НОРМ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ PDF
Ю. Ю. Калиновський 16-25
ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ» PDF
Є. М. Мануйлов, О. В. Прудникова 26-36
«СПОРІДНЕНІСТЬ» ЯК ГОЛОВНА ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ PDF
С. І. Максимов, С. Б. Жданенко 37-44
ПОСТСЕКУЛЯРНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНИХ СОЦІУМІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИХОВНИХ ПРАКТИК ОСВІТИ PDF
Г. І. Фінін 45-52
ТЕОКРАТИЧНІ ІДЕЇ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО ТА ЇХ СЕРЕДНЬОВІЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ PDF
С. Б. Жданенко 53-63
КРИЗА ЛЮДСТВА: ГЕРМЕНЕВТИКО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Э. А. Кальницкий 64-73
СМИСЛОВІ ВИМІРИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
І. І. Коваленко 74-84
МЕТОД ДЕКОНСТРУКЦІЇ У НАРАЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРАВА PDF
Ю. В. Мелякова 85-92
МОДИФІКАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. А. Стасевська 93-102
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФЕСІОНАЛА PDF
П. В. Квіткін, І. В. Дятлова, І. М. Ребрій 103-110
ТИПОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ РЕЛІГІЇ Й ПОЛІТИКИ В ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
О. Г. Бортнікова 111-119
ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: НЕБЕЗПЕКА ВІЙН ТА ЗБРОЙНИх КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ PDF
Л. О. Петрова 120-125
МОВНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Г. І. Піреєва 126-137
БАЛАНС ВЛАДИ ТА ВЛАДНИх ВІДНОСИН (Н. ЕЛІАС): АНТРОПОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
І. І. Севрук 138-146
СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Л. М. Трусей, Л. Г. Трусей 147-154