DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101684

ПОСТСЕКУЛЯРНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНИХ СОЦІУМІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИХОВНИХ ПРАКТИК ОСВІТИ

Г. І. Фінін

Анотація


У статті аналізуються постсекулярні тенденції у духовному житті сучасних соціумів і перспективи оновлення виховних практик освіти. Висвітлюються особливості впливу релігії на процеси патріотичного виховання у системі освіти. Запропоновані рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду провідних країн з питань взаємодії світської та релігійної освіти й виховання.


Ключові слова


релігія; «громадянська релігія»; патріотичне виховання; навчальний план; система освіти; духовне життя

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Грищук д. Г. досвід громадянської соціалізації молоді в школах СшА як важливий чинник міжкультурного діалогу в сучасному українському освітньому просторі / д. Г. Грищук // Вісн. лНУ ім. т. шевченка. – 2011. – № 13 (224). – ч. і. – С. 175–179.
  2. Задорожнюк и. Гражданская религия и патриотическое воспитание в системе образования СшА / и. Задорожнюк // Высш. образование в россии. – 2007. – № 9. – С. 150–155.
  3. Зорн дж. Путь молодежи к лидерству : учеб. пособие / дж. Зорн. – Нэшвилл, 1998. – 384 с. колодний А. Україна в її релігійних виявах / А. колодний. – львів : СПОлОМ, 2005. – 336 c.
  4. кондратик л. «Українське християнство» Михайла Грушевського (філософськосоціологічний аналіз) / л. кондратик, О. кондратик. – луцьк, 2006. – 168 c.
  5. Bellah R. The broken convenan: American civil religion in time of trial [електронний ресурс] / R. Bellah. – New-York, 1975. – 362 p. – режим доступу: http://www.perspektivy.info/print.php? ID=35953.
  6. Brogan D. The American character / D. Brogan. – New York : Random House, 1975. – 217 p. Herberg W. Religion and education in America / W. Herberg // Religious perspectives on American culture. – Princeton, 1961. – 188 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704