ПОСТСЕКУЛЯРНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДУхОВНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНИХ СОЦІУМІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИхОВНИх ПРАКТИК ОСВІТИ

Г. І. Фінін

Анотація


У статті аналізуються постсекулярні тенденції у духовному житті сучасних соціумів і перспективи оновлення виховних практик освіти. Висвітлюються особливості впливу релігії на процеси патріотичного виховання у системі освіти. Запропоновані рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду провідних країн з питань взаємодії світської та релігійної освіти й виховання.


Ключові слова


релігія; «громадянська релігія»; патріотичне виховання; навчальний план; система освіти; духовне життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Грищук д. Г. досвід громадянської соціалізації молоді в школах СшА як важливий чинник міжкультурного діалогу в сучасному українському освітньому просторі / д. Г. Грищук // Вісн. лНУ ім. т. шевченка. – 2011. – № 13 (224). – ч. і. – С. 175–179.

Задорожнюк и. Гражданская религия и патриотическое воспитание в системе образования СшА / и. Задорожнюк // Высш. образование в россии. – 2007. – № 9. – С. 150–155.

Зорн дж. Путь молодежи к лидерству : учеб. пособие / дж. Зорн. – Нэшвилл, 1998. – 384 с.

колодний А. Україна в її релігійних виявах / А. колодний. – львів : СПОлОМ, 2005. – 336 c.

кондратик л. «Українське християнство» Михайла Грушевського (філософськосоціологічний аналіз) / л. кондратик, О. кондратик. – луцьк, 2006. – 168 c.

Bellah R. The broken convenan: American civil religion in time of trial [електронний ресурс] / R. Bellah. – New-York, 1975. – 362 p. – режим доступу: http://www.perspektivy.info/print.php? ID=35953.

Brogan D. The American character / D. Brogan. – New York : Random House, 1975. – 217 p.

Herberg W. Religion and education in America / W. Herberg // Religious perspectives on American culture. – Princeton, 1961. – 188 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101684

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.