МОВНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

Г. І. Піреєва

Анотація


У періоди корінних перетворень відбувається загострення проблем у культурній сфері. Виявляється відсутність спільної мови. Криза соціальної структури виражається у зниженні планки культурних цінностей не тільки на побутовому рівні, а й у літературній, театральній та інших сферах культурного життя. Інформація легко перетворюється на дезінформацію, обслуговуючи егоцентричний досвід і не співвідносячись із загальнолюдськими смислами. Мова обслуговує культуру, а не визначає її.


Ключові слова


маргінальність – це то, що знаходиться на межі загальноприйнятного та неприйнятного

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. бердяев Н. А. революция и культура / Н. А. бердяев // Полярная звезда. – 1905. – № 2. – С. 146–155.
  2. Голенкова З. т. Маргинальный слой: феномен социальной самоидентификации / З. т. Голенкова, е. д. игитханян, и. В. казаринова // Социол. исследования. – 1996. – № 8. – С. 12–18.
  3. камю А. бунтующий человек / А. камю // Философия. Политика. искусство : пер. с фр. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с.
  4. кондаков и. В. к феноменологии «грядущего хамства» / и. В. кондаков // д. С. Мережковский.Мысль и слово. – М., 1999. – С. 150–163.
  5. Макбрайд У. Глобализация и межкультурный диалог / У. Макбрайд // Вопросы философии. – 2003. – № 1. – С. 41–51. Мацюк р. Суржик для інтелігенції / р. Мацюк // Поступ. – 2000. – № 140 (584).
  6. Моль А. Социодинамика культуры : пер. с фр. / А. Моль. – М., 1973. – 407 с. Панфилов В. З. Философские проблемы языкознания (Гносеологические аспекты) / В. З. Панфилов. – М., 1977. – 288 с.
  7. Петров В. В. От философии языка к философии сознания (Новые тенденции и их истоки) / В. В. Петров // Философия, логика, язык. – М., 1987. – С. 3–17. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Харьков, 1892. – 228 с.
  8. Упорова Г. и. Маргинальность и проблема перехода к новой системе ценностей / Г. и. Упорова // Социальный прогресс: проблемы гуманизации. – Сыктывкар, 1992. – С. 71–79.
  9. чучин-русов А. е. конвергенция культур / А. е. чучин-русов. – М., 1997. – 40 с.
DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101713

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.