DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101686

ТЕОКРАТИЧНІ ІДЕЇ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО ТА ЇХ СЕРЕДНЬОВІЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ

С. Б. Жданенко

Анотація


У статті на прикладі теократичних ідей Августина Блаженного показано, що політична думка в епоху Середньовіччя була тісно пов’язана з теологією. Обґрунтовується, що головним принципом середньовічної політичної думки, що знайшов своє найбільше вираження у XIII ст., є теократизм, перевага вищої цінності – Бога – над ідеями і держави, і особистості, узятих як цінності. Доводиться, що теократичний принцип, по-своєму сформульований і обґрунтований у вченні Августина, поступово затверджувався й у практичному житті разом зі зміцненням церковної організації.


Ключові слова


римська республіка; політичні цінності; влада; насильство; теократична держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Avgustin Avreliy (1998). Tvoreniya. O grade Bozhiem – On the City of God. S.

I. Eremeeva (Ed.) SPb : Aleteyya; Kiev : UTsIMM-press [in Russian].

Zotova, L.V. (2004). Politicheskie tsennosti Srednevekovya: o sootnoshenii

nebesnogo i zemnogo otechestva u Avgustina i Akvinata. Vestnik Rossiyskogo

universiteta druzhby narodov – Bulletin of the Peoples' Friendship University of

Russia,1, 79–88 [in Russian].

Hyubner, K. (2001). Natsiya: ot zabveniya k vozrozhdeniyu. M. : Kanon+ :

Reabilitatsiya [in Russian].

Dzoban, O.P., Zhdanenko, S.B. (2007). Ideya teokratichnogo panuvannya u

vchenni Avgustina Blazhennogo ta yiyi praktichne vtilennya u seredni viki.

Naukovi zapiski Harkivskogo universitetu Povitryanih Sil – Scientific notes of the

Kharkiv University of Air Forces, 3, 30–38 [in Ukrainian].

David, R., Zhoffre-Spinozi, K. (1999). Osnovnye pravovye sistemy

sovremennosti. M. : Mezhdunarodnye otnosheniya [in Russian].

Rassel, B. (1981). Istoriya zapadnoy filosofii. New York; Chalidze [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Августин Аврелий. творения / блаженный Августин ; сост. и подгот. к печати С. и. еремеева. – СПб. : Алетейя ; киев : УциММ-пресс. – т. 3, кн. 1–13: О граде божием. – 1998. – 595 с.
  2. Зотова л. В. Политические ценности Средневековья: о соотношении небесного и земного отечества у Августина и Аквината / л. В. Зотова // Вестн. рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Политология. – 2004. – № 1 (5). – С. 79–88.
  3. Хюбнер к. Нация: от забвения к возрождению / курт Хюбнер. – М. : канон+ : реабилитация, 2001. – 399 с.
  4. дзьобань О. П. ідея теократичного панування у вченні Августина блаженного та її практичне втілення у середні віки / О. П. дзьобань, С. б. Жданенко // Наук. зап. Харк. ун-ту Повітр. Сил. Соц. філософія, психологія. – Х. : ХУПС, 2007. – Вип. 3 (29). – С. 30–38.
  5. давид р. Основные правовые системы современности / рене давид, камилла Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. туманова. – М. : Междунар. отношения, 1999. – 398 с.
  6. рассел б. история западной философии / бертран рассел. – New York : Chalidze, 1981. – 855 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704