DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101761

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Л. М. Трусей, Л. Г. Трусей

Анотація


Стаття присвячена проблемі міждисциплінарних досліджень соціальної направленості в такий тяжкий для всього людства період, як перехід від епохи варварства до епохи цивілізації. Відсутні фундаментальні наукові праці загального характеру, які б були фаховим інструментом у соціальній практиці. Окремі міждисциплінарні дисципліни не в змозі відповісти на всі питання сьогодення. Очевидно, на наш погляд, що деякий набір міждисциплінарних дисциплін, системно об’єднаних на принципах міжсистемних взаємодій, сформує достатній з точки зору повноти інструментарій вивчення та прогнозування соціальних явищ. Актуальність теми підкреслюється тим, що складність соціальних процесів надалі буде збільшуватись.


Ключові слова


соціальна практика; міждисциплінарність; ноосфера; онтологія; системні методи; методологія; інваріантне моделювання

Повний текст:

PDF

ПосиланняПристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бабич В. П. Прикладная онтология : монография / В. П. бабич, В. А. Могилко, В. М. Онегина. – Харьков : Мадрид, 2013. – 362 с.
  2. Фромм Э. Здоровое общество / Э. Фромм. – М. : АСт, 2009. – 544 с.
  3. Вернадский В. и. Научная мысль как планетное явление / В. и. Вернадский ; под ред. А. л. Яншина. – М. : Наука, 1991. – 271 с.
  4. Бабич В. П. Проблемы и перспективы эволюции научно-онтологических знаний : препринт научного доклада / В. П. бабич. – Харьков, 2011. – 19 с.
  5. Задорожный Г. В. человек хозяйствующий: онтологические основания целостной благостной жизнедеятельности в глобальном кризисном мире : препринт доклада на городском междисциплинарном методологическом семинаре / Г. В. Задорожный, О. Г. Задорожная. – Харьков, 2016.
  6. Малюта А. Н. Гіперкомплексні динамічні системи / А. Н. Малюта. – львів. : Вища шк., 1989. – 157 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704