СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА НОРМ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ

Автор(и)

  • Ю. Ю. Калиновський

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101668

Ключові слова:

цінності, правові цінності, моральні цінності, правові норми, національна ідея, державотворення, правова ідеологія

Анотація

Досліджено системоутворюючу роль правових цінностей та норм у вітчизняному державотворенні. Проаналізовано національну ідею українського народу у ціннісному вимірі. Визначено особливості взаємодії правових та моральних цінностей як підґрунтя державотворення. Обґрунтована необхідність розробки національної правової ідеології у контексті сучасних завдань розбудови української держави.

Біографія автора

Ю. Ю. Калиновський

доктор філософських наук, професор

Посилання

Silayeva, T.O. Filosofiya : [kurs lektsiy] (2000). Ternopil': SMP “Aston” [in Ukrainian].

Solomchak, Kh.B. (2014). Sotsial'ni ta pravovi tsinnosti yak determinanty pozytyvnoyi pravovoyi vidpovidal'nosti. Nashe pravo − Our law, 1, 27−34 [in Ukrainian].

Babenko, A. N. (2002). Pravovue tsennosty y osvoenye ykh lychnost'yu. Extended abstract of doctor’s thesis. Moscow [in Russia].

Ivashev, Ye.V. (2013). Vplyv aksiolohiyi prava na rozvytok teoriyi prav lyudyny. Naukovyy visnyk Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav − Scientific journal of the National Academy of Internal Affairs, 1, 112−120 [in Ukrainian].

Bandura, O.O. (2011). Systemni vzayemozv"yazky pravovykh tsinnostey (zahal'nyy narys). Forum prava − Law forum, 2, 26−33 [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny. Pryynyata na 5 sesiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 2 chervnya 1996 r. (1996). Kyiv: Ukrayins'ka pravnycha fundatsiya.

Han'ba, B. (2011). Elitarnyy pravovyy nihilizm: okreslennya vyznachennya, suspil'na nebezpechnist' i klasyfikatsiya. Pidpryyemstvo, hospodarstvo i pravo − Enterprise, economy and law, 6, 106−109 [in Ukrainian].

Dz'oban,' O.P., Manuylov, Ye.M. (2006). Pravovyy nihilizm yak fenomen tsinnisnoho vidnoshennya do prava. Humanitarnyy chasopys − Humanitarian journal, 3, 34−40 [in Ukrainian].

Bodnar, A.O. (2014). Analiz derzhavnoyi yevrointehratsiynoyi polityky: polityko-pravovyy aspect. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny − Scientific notes of the Institute of Legislation of Supreme Council of Ukraine, 5, 111−115 [in Ukrainian].

Marusyk, Ya. (2000). Shlyakh Ukrayiny do yevropeys'koyi intehratsiyi. Etnichna istoriya narodiv Yevropy − Ethnic history of the peoples of Europe, issue 7, 27−31 [in Ukrainian].

Kystyakovskyy, B.A. (1998). Fylosofyya y sotsyolohyya prava. St. Petersburg: Russkyy Khrystyanskyy humanytarnыy yn-t [in Russia].

Chekalenko, L., Vasyl'yeva, M. (2013). Yevropeys'ki tsinnosti, shcho zasnovani na dukhovniy, moral'niy ta istorychniy spadshchyni narodiv Yevropy. Zovnishni spravy − External affairs, 10, 14−17 [in Ukrainian].

Rutar, S.M. (2013). Yaka natsional'na ideya potribna Ukrayini? Visnyk L'vivs'koyi komertsiynoyi akademiyi. Seriya : Humanitarni nauky − Journal of Lviv Commercial Academy. Series: Humanitarian sciences, issue 11, 310−315 [in Ukrainian].

Nedyukha, M.P. (2012). Pravova ideolohiya ukrayins'koho suspil'stva: Monohrafiya. Kyiv: «MP Lesya» [in Ukrainian].

Kalyuzhnyy, R.A. (2014). Problemy i perspektyvy rozvytku natsional'noyi pravovoyi ideolohiyi v umovakh hlobalizatsiyi. Yurydychnyy visnyk. Povitryane i kosmichne pravo − Law journal. Air and Space Law, 4, 31−35 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-23

Як цитувати

Калиновський, Ю. Ю. (2016). СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА НОРМ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(32), 16–25. https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101668

Номер

Розділ

Філософія