DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101668

СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА НОРМ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ

Ю. Ю. Калиновський

Анотація


Досліджено системоутворюючу роль правових цінностей та норм у вітчизняному державотворенні. Проаналізовано національну ідею українського народу у ціннісному вимірі. Визначено особливості взаємодії правових та моральних цінностей як підґрунтя державотворення. Обґрунтована необхідність розробки національної правової ідеології у контексті сучасних завдань розбудови української держави.

Ключові слова


цінності; правові цінності; моральні цінності; правові норми; національна ідея; державотворення; правова ідеологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Silayeva, T.O. Filosofiya : [kurs lektsiy] (2000). Ternopil': SMP “Aston” [in Ukrainian].

Solomchak, Kh.B. (2014). Sotsial'ni ta pravovi tsinnosti yak determinanty pozytyvnoyi pravovoyi vidpovidal'nosti. Nashe pravo − Our law, 1, 27−34 [in Ukrainian].

Babenko, A. N. (2002). Pravovue tsennosty y osvoenye ykh lychnost'yu. Extended abstract of doctor’s thesis. Moscow [in Russia].

Ivashev, Ye.V. (2013). Vplyv aksiolohiyi prava na rozvytok teoriyi prav lyudyny. Naukovyy visnyk Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav − Scientific journal of the National Academy of Internal Affairs, 1, 112−120 [in Ukrainian].

Bandura, O.O. (2011). Systemni vzayemozv"yazky pravovykh tsinnostey (zahal'nyy narys). Forum prava − Law forum, 2, 26−33 [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny. Pryynyata na 5 sesiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 2 chervnya 1996 r. (1996). Kyiv: Ukrayins'ka pravnycha fundatsiya.

Han'ba, B. (2011). Elitarnyy pravovyy nihilizm: okreslennya vyznachennya, suspil'na nebezpechnist' i klasyfikatsiya. Pidpryyemstvo, hospodarstvo i pravo − Enterprise, economy and law, 6, 106−109 [in Ukrainian].

Dz'oban,' O.P., Manuylov, Ye.M. (2006). Pravovyy nihilizm yak fenomen tsinnisnoho vidnoshennya do prava. Humanitarnyy chasopys − Humanitarian journal, 3, 34−40 [in Ukrainian].

Bodnar, A.O. (2014). Analiz derzhavnoyi yevrointehratsiynoyi polityky: polityko-pravovyy aspect. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny − Scientific notes of the Institute of Legislation of Supreme Council of Ukraine, 5, 111−115 [in Ukrainian].

Marusyk, Ya. (2000). Shlyakh Ukrayiny do yevropeys'koyi intehratsiyi. Etnichna istoriya narodiv Yevropy − Ethnic history of the peoples of Europe, issue 7, 27−31 [in Ukrainian].

Kystyakovskyy, B.A. (1998). Fylosofyya y sotsyolohyya prava. St. Petersburg: Russkyy Khrystyanskyy humanytarnыy yn-t [in Russia].

Chekalenko, L., Vasyl'yeva, M. (2013). Yevropeys'ki tsinnosti, shcho zasnovani na dukhovniy, moral'niy ta istorychniy spadshchyni narodiv Yevropy. Zovnishni spravy − External affairs, 10, 14−17 [in Ukrainian].

Rutar, S.M. (2013). Yaka natsional'na ideya potribna Ukrayini? Visnyk L'vivs'koyi komertsiynoyi akademiyi. Seriya : Humanitarni nauky − Journal of Lviv Commercial Academy. Series: Humanitarian sciences, issue 11, 310−315 [in Ukrainian].

Nedyukha, M.P. (2012). Pravova ideolohiya ukrayins'koho suspil'stva: Monohrafiya. Kyiv: «MP Lesya» [in Ukrainian].

Kalyuzhnyy, R.A. (2014). Problemy i perspektyvy rozvytku natsional'noyi pravovoyi ideolohiyi v umovakh hlobalizatsiyi. Yurydychnyy visnyk. Povitryane i kosmichne pravo − Law journal. Air and Space Law, 4, 31−35 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Сілаєва т. О. Філософія : [курс лекцій] / т. О. Сілаєва. – тернопіль : СМП «Астон», 2000. – 160 с.
 2. Соломчак Х. б. Соціальні та правові цінності як детермінанти позитивної правової відповідальності / Х. б. Соломчак // Наше право. – 2014. – № 1. – С. 27–34.
 3. бабенко А. Н. Правовые ценности и освоение их личностью : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / А. Н. бабенко. – М., 2002. – 46 с.
 4. івашев є. В. Вплив аксіології права на розвиток теорії прав людини / є. В. івашев // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – № 1. – С. 112–120. 
 5. бандура О. О. Системні взаємозв’язки правових цінностей (загальний нарис) / О. О. бандура // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 26–33.
 6. конституція України. Прийнята на 5 сесії Верховної ради України 2 червня 1996 р. – к. : Укр. правн. фундація, 1996. – 63 с.
 7. Ганьба б. елітарний правовий нігілізм: окреслення визначення, суспільна небезпечність і класифікація / б. Ганьба // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 6. – С. 106–109.
 8. дзьобань О. П. Правовий нігілізм як феномен ціннісного відношення до права / О. П. дзьобань, є. М. Мануйлов // Гуманітар. часопис. – 2006. – № 3. – С. 34–40.
 9. боднар А. О. Аналіз державної євроінтеграційної політики: політико-правовий аспект / А. О. боднар // Наук. зап. ін-ту законодавства Верхов. ради України. – 2014. – № 5. – С. 111–115.
 10. Марусик Я. шлях України до європейської інтеграції / Я. Марусик // етнічна історія народів європи. – 2000. – Вип. 7. – С. 27–31.
 11. кистяковский б. А. Философия и социология права / богдан Аклександрович кистяковский. – СПб. : рус. Христиан. гуманитар. ин-т, 1998. – 800 с.
 12. чекаленко л. європейські цінності, що засновані на духовній, моральній та історичній спадщині народів європи / л. чекаленко, М. Васильєва // Зовн. справи. – 2013. – № 10. – С. 14–17.
 13. рутар С. М. Яка національна ідея потрібна Україні? / С. М. рутар // Вісн. львів. комерц. акад. Серія : Гуманітарні науки. – 2013. – Вип. 11. – С. 310–315.
 14. Недюха М. П. Правова ідеологія українського суспільства : монографія / М. П. Недюха. – к. : МП леся, 2012. – 400 с.
 15. калюжний р. А. Проблеми і перспективи розвитку національної правової ідеології в умовах глобалізації / р. А. калюжний // Юрид. вісн. Повітр. і косміч. право. – 2014. – № 4. – С. 31–35.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704