DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101683

«СПОРІДНЕНІСТЬ» ЯК ГОЛОВНА ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

С. І. Максимов, С. Б. Жданенко

Анотація


Зроблена спроба розкрити методологічне значення концепту «спорідненості» для обґрунтування національної правової ідеї. Зазначені основні філософські передумови кордоцентризму як світоглядної основи розуміння права. Показано наступництво філософських ідей Сковороди та світової філософії, а також проаналізована ідея «спорідненості» як визначальна для обґрунтування справедливого суспільного устрою і морального підґрунтя права.

Ключові слова


філософія Сковороди; правова філософія; «спорідненість»; кордоцентризм; «нерівна рівність»; «серце»; природне право; справедливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagaliy, D.I. (1992). Ukrayinskiy mandrovaniy filosof Grigoriy Skovoroda. K.:

Vid-vo «Oriy» pri UKSP «Kobza» [in Ukrainian].

Maksimov, S.I. (1992). Ideya prirodnogo prava u svitoglyadi G. S. Skovorodi.

Kharkivski skovorodinivski chitannya: proceedings of the Scientific and Practical

Conference. Kharkiv: HDU, 45–52 [in Ukrainian].

Skovoroda, G. (2011). Povna akademichna zbirka tvoriv. L. Ushkalov (Ed.). –

Harkiv-Edmontin- Toronto: Maydan; Vidavnitstvo Kanadskogo Institutu

Ukrayinskih studiy [in Ukrainian].

Chizhevskiy, D. (1992). Narisi z istoriyi filosofiyi na Ukrayini. K.: Vid-vo

«Oriy» pri UKSP «Kobza» [in Ukrainian].

Chizhevskiy, D.I. (2004). Filosofiya G. S. Skovorodi. Kharkiv: Prapor [in

Ukrainian].

Ern, V. (2000). Borba za logos. G. Skovoroda. Zhizn i uchenie. – Mn.: Harvest, M.: AST [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. багалій д. і. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / д. і. багалій. – к. : Вид-во «Орій» при УкСП «кобза», 1992. – 472 с.
  2. Максимов С. і. ідея природного права у світогляді Г. С. Сковороди / С. і. Максимов // тези доповідей Харківських сковородинівських читань, присвячених 270-річчю з дня народження Григорія Савича Сковороди (24–25 листоп. 1992 р.). – Х. : ХдУ, 1992. – 192 с.
  3. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода ; за ред. л. Ушкалова. – Х. ; едмонтін ; торонто : Майдан : Вид-во канад. ін-ту Укр. студій, 2011. – 1400 с.
  4. чижевський д. Нариси з історії філософії на Україні / д. чижевський. – к. : Видво «Орій» при УкСП «кобза», 1992. – 230 с.
  5. чижевський д. і. Філософія Г. С. Сковороди / д. і. чижевський. – Х. : Прапор, 2004. – 272 с.
  6. Эрн В. Сковорода. Жизнь и учение / В. Эрн // Эрн В. борьба за логос. Г. Сковорода. Жизнь и учение. – Мн. : Харвест ; М. : АСт, 2000. – 592 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704