DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101714

БАЛАНС ВЛАДИ ТА ВЛАДНИх ВІДНОСИН (Н. ЕЛІАС): АНТРОПОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

І. І. Севрук

Анотація


У статті надано аналіз методологічного значення ідей Н. Еліаса щодо характеру та сутності владних стосунків для удосконалення сучасних практик військовосоціального управління. Розкрито зміст понять «баланс влади», «власний диференціал», проаналізовано відносини асиметрії як відносини взаємозалежності між «сильними» та «слабкими». Простежено опосередкований характер впливу влади у складних структурах, якими є військові структури, що формує «анонімну владу організації», «структурну владу» або «примус обставин».

Особлива увага приділяється значенню для військово-соціального управління висновків Н. Еліаса про антропологічні наслідки влади та владних стосунків, серед яких твердження щодо влади як структурної особливості усіх людських стосунків, що формує «всюдиприсутність» влади, про відносний характер влади (її не можна «мати», вона встановлюється як взаємодія принаймні двох осіб), про динамічність, мінливість влади, про наявність балансу влади не тільки між індивідами, а й між групами та інші.


Ключові слова


військово-соціальне управління; влада; баланс влади; анонімна влада організації; структурна влада

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. култаєва М. д. європейська теоретична соціологія ХХ–ХХі століття : навч. посіб. / М. д. култаєва, О. і. Навроцький, і. і. шеремет – Х. : ХНУ ім. В. Н. каразіна, 2008. – 328 с.
  2. ручка А. О. курс історії теоретичної соціології / А. О. ручка, В. В. танчер. – к. : Наук. думка, 1995. – 225 с. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психологические исследования : в 2 т. / Н. Элиас. – М. ; СПб., 2001.
  3. Элиас Н. Общество индивидов / Н. Элиас. – М., 2001. – 322 с.
  4. Elias N. The established and the outsiders / N. Elias, J. L. Scotson // A sociological info community problems. – London SAGE, 1994.
ISSN (Print) 2075-7190 ISSN (Online) 2663-5704