Том 4, № 31 (2016)

Зміст

Філософія

СОЦІАЛЬНА ГАРМОНІЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. Г. Данильян 5-13
СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУСПІЛЬСТВО З ДЕФОРМОВАНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЗА ПРАЦЕЮ З. БАУМАНА «ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ СУСПІЛЬСТВО») PDF
О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов 14-26
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ PDF
І. С. Максимов 27-35
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ВІЙНИ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ВІЙНИ PDF
О. Ю. Панфілов 36-43
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР PDF
О. В. Прудникова 44-53
САМОВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДА У ПОЛІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ: ІДЕНТИЧНІСТЬ ЧИ ІМІДЖ? PDF
Ю. В. Мелякова 54-70
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Є. М. Мануйлов 71-80
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ РИСИ ТА СУТНІСНІ ІДЕЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО БАЧЕННЯ ПРАВА PDF
С. Б. Жданенко, І. І. Коваленко 81-90
ДУХОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПЕРШООСНОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В КРИЗОВІ ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Э. А. Кальницкий, В. И. Мищенко 91-103
ПРОБЛЕМА СУЇЦИДУ І СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В АРМІЙСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
О. В. Громико, Д. С. Семенова 104-112
ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ PDF
О. А. Стасевська 113-122
ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
О. О. Савченко 123-131
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР МОВНОЇ ОСВІТИ PDF
О. О. Савченко 132-138
ФЕНОМЕН К. МАЛЕВИЧА (КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД) PDF
Л. В. Анучина 139-149
ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЮРИСТА PDF
М. Б. Ценко 150-160
ІДЕАЛ ЯК КРЕАТИВНИЙ ПРОЕКТ PDF
Л. В. Чорна 161-174
ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ PDF
О. О. Маркозова 175-182
СТРАТЕГІЯ ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ PDF
Н. В. Шкурко 183-189