DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101678

ФЕНОМЕН К. МАЛЕВИЧА (КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД)

Л. В. Анучина

Анотація


Зроблено спробу з культурологічних позицій проаналізувати творчість К. Малевича та міф його художнього твору «Чорний квадрат». Надана власна оцінка К. Малевичем своєї творчості, розкрито його визначення сутності супрематизму. Визначено ставлення митця до колег-сучасників та художників минулого. Наголошено, що мистецькі проекти К. Малевича, його філософсько-теоретичні позиції більш пов’язані з кінцем культури, аніж з її досягненнями. Автори говорять про те, що «Чорний квадрат» можна оцінити як «мертовну чорноту великого ніщо».


Ключові слова


культура; міф; «Чорний квадрат»; виглядання; простір; симулякр; художнє; час

Повний текст:

PDF

Посилання


Бычков В. В. Русская теургическая эстетика / В. В. Бычков. – М., 2007.

Бычков В. Художественный апокалипсис культуры Строматы ХХ века. Книга 1, 2 / В. Бычков. – М., 2008.

Вакар И. Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика : в 2 т. / И. Вакар, Т. Михненко. – М., 2004.

Малевич К. Собрание сочинений : в 5 т. / К. Малевич. – М., 2004.

Сарабьянов Д. Казимир Малевич / Д. Сарабьянов, А. шатских. – М., 1993.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704