DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101649

СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУСПІЛЬСТВО З ДЕФОРМОВАНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЗА ПРАЦЕЮ З. БАУМАНА «ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ СУСПІЛЬСТВО»)

О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов

Анотація


Показано, що в інформаційному суспільстві спостерігається сутнісна трансформація поняття відповідальності. Проаналізована наукова позиція З. Баумана стосовно інформаційного суспільства як індивідуалізованого суспільства, у якому в результаті інформаційно-технологічної революції відбувається глибинна трансформація європейської культури, її цінностей і норм, у тому числі й відповідальності. Обґрунтовується, що на сучасному етапі формування культури інформаційного суспільства протиріччя в культурі породили системну кризу відповідальності.


Ключові слова


відповідальність; інформаційне суспільство; цінності;культура; ментальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bauman Z. (2002). Yndyvydualyzyrovannoe obshchestvo. Moskva: Logos [in Russia].

Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. (2012). Virtual'na real'nist': metafizychnyy sens. Visnyk Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology. Kharkiv: Pravo, 2 (12), 97-104 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. (2015). Virtual'ni komunikatsiyi: rol' i mistse u suchasnomu sviti. Pravova informatyka – Legal Informatics, 2 (46), 9-16 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Melyakova Yu. V. (2012). Ratsional'ni zasady virtual'noyi real'nosti. Politolohichnyy visnyk – Political Science. Kyyiv: INTAS, 59, 8-15 [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2012). Dialektyka hlobalizatsiyi virtual'noyi real'nosti y suspil'noho rozvytku. Hileya – Gilea. Kyyiv: VIR UAN, 63 ( 8), 254-260 [in Ukrainian].

Danylyan O. H., Dzoban O. P., Kalynovskyy Yu. Yu., Moiseyeva N. I. (2004). Natsional'na bezpeka Ukrayiny v etno-mental'nomu ta mizhnarodnomu vymirakh. Kharkiv: KhAI [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2004). Mental'ni zasady natsional'noyi bezpeky sotsial'noyi struktury na shlyakhu do hromadyans'koho suspil'stva. Kul'tura narodov Prychornomor'ya – Culture of the peoples of the Black Sea, 51, 129-131 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Manuylov Ye. M. (2008). Tradytsiyi y mental'nist' v konteksti natsional'noyi bezpeky. Naukovi zapysky Kharkivs'koho universytetu Povitryanykh Syl. Sotsial'na filosofiya, psykholohiya – Scientific notes Kharkiv Air Force University. Social philosophy, psychology. Kharkiv: KhUPS, 2 (31), 12-18 [in Ukrainian].

Bolee 70 protsentov lyudey v myre zhyvut menee chem na 10 dollarov v sutky URL: http://korrespondent.net/world/3537634-bolee- 70-protsentov- luidei-v- myre-zhyvut- menee-chem-na-10- dollarov-v- sutky [in Russia].

Morozova Y. S. (2014). Kryzys otvetstvennosty v kontekste razvytyya kul'tury ynformatsyonnoho obshchestva. Extended abstract of candidate's thesis. Moskva [in Russia].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бауман З. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2002. – 390 с. Дзьобань О. П. Віртуальна реальність: метафізичний сенс / О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 2(12). – С. 97–104. Дзьобань О. П. Віртуальні комунікації: роль і місце у сучасному світі / О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко // Правова інформатика. – 2015. – № 2 (46). – С. 9–16. Дзьобань О. П. Раціональні засади віртуальної реальності / О. П. Дзьобань, Ю. В. Мелякова // Політологічний вісник : зб. наук. пр. – К. : ІНТАС, 2012. – Вип. 59. – С. 8–15. Дзьобань О. П. Діалектика глобалізації віртуальної реальності й суспільного розвитку / О. П. Дзьобань // Гілея : наук. вісн. Зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 63 (№ 8). – С. 254–260. Національна безпека України в етно-ментальному та міжнародному вимірах : монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський, Н. І. Моісеєва. – Х. : ХАІ, 2004. – 276 с. Дзьобань О. П. Ментальні засади національної безпеки соціальної структури на шляху до громадянського суспільства / О. П. Дзьобань // Культура народов Причерноморья : науч. журн. – 2004. – № 51. – С. 129–131. Дзьобань О. П. Традиції й ментальність в контексті національної безпеки / О. П. Дзьобань, є. М. Мануйлов // Наук. зап. Харк. ун-ту Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Х. : ХУПС, 2008. – Вип. 2 (31). – С. 12–18. Более 70 процентов людей в мире живут менее чем на 10 долларов в сутки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korrespondent.net/world/3537634-bolee70-protsentov-luidei-v-myre-zhyvut-menee-chem-na-10-dollarov-v-sutky. Морозова И. С. Кризис ответственности в контексте развития культуры информационного общества : дис. … канд. филос. наук : 09.00.13 / И. С. Морозова. – М., 2014. – 191 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704