DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101655

ДО ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ВІЙНИ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ВІЙНИ

О. Ю. Панфілов

Анотація


У статті розкривається сутність основного закону війни. Показано, що основний закон війни визначає залежність ходу і результату війни від політичних цілей і від співвідношення сил воюючих сторін. Використовуючи сучасні підходи у військовій методології основний закон війни розглянуто як модель, адекватну реальному ходу війни, що охоплює широкий спектр чинників обстановки і не втрачає при цьому своєї конструктивності. Такий підхід дозволяє осмислити основний закон війни у контексті нових форм ведення війни у сучасних умовах.


Ключові слова


війна; закони війни; основний закон війни; збройне насильство; методологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Требін М. П. Соціологія війни: український контекст [Електронний ресурс] / М. П. Требін. – Режим доступу: http://periodicals.karazin.ua/ssms/article/ view/4462/4034.

Алексин В. Войны третьего тысячелетия / В. Алексин // Независимое военное обозрение. – 1999. – № 27. – С. 1–3.

Серебрянников В. В. Социология войны / В. В. Серебряников. – М. : Ось-89, 1998. – 320 с.

Куликов В. А. Логика и теория военного дела / В. А. Куликов // Военная мысль. – 2002. – № 3. – С. 44–54.

Панфілов О. Ю. Війна та суспільство / О. Ю. Панфілов // Сучасне суспільство:

політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2012. – Вип. 2. – С. 87–100.

Охотников Т. Н. О системном обосновании законов войны и вооруженной борьбы [Електронний ресурс] / Т. Н. Охотников // Военная мысль. – 2000. – № 5. – Режим доступу: http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2000-vm/9793-o-sistemnomobosnovanii-zakonov-vojny-i.

Клаузевиц К. О войне : в 2 т. / К. Клаузевиц. – М. : Госвоениздат, 1936. – Т. 1. – 442 с.

Мануйлов є. М. Феномен воєнної сили у сучасному світі / є. М. Мануйлов, О. Ю. Панфілов // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2015. – № 3 (26). – С. 112–121.

Кудрявцев А. Военные конфликты третьего тысячелетия [Електронний ресурс] / А. Кудрявцев // НВО. – Режим доступу: http://nvo.ng.ru/realty/2016-04-01 /6_ conflicts.html.

Подсобляев Е. Ф. О содержании военной науки / Е. Ф. Подсобляєв // Военная мысль. – 1997. – № 3. – С. 36–41.

Кротюк В. А. Сучасна війна: проблема осмислення характеру та змісту / В. А. Кротюк, О. Ю. Панфілов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України : наук.-техн. журн. (Тематичний випуск, присвячений 65 річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні). – 2010. – № 1(3). – С. 47–52.

Требін М. П. «Гібридна війна» як нова українська реальність [Електронний ресурс] / М. П. Требін. – Режим доступу: http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/ US-3_2014/113–127.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704