DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101662

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ РИСИ ТА СУТНІСНІ ІДЕЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО БАЧЕННЯ ПРАВА

С. Б. Жданенко, І. І. Коваленко

Анотація


Статтю присвячено загальнометодологічним та специфічним характеристикам постмодерністської філософії права. Показані симптоми вичерпаності вихідної парадигми модерну, що обумовили нову метаморфозу права. Як одна з головних особ ливостей постмодерністської правової теорії вказана смерть людини як автора і творця юридичних текстів. Розглянута ключова для постмодерністської філософії права тема кінця великого наративу. Показані відмінності модерного юридичного наративу від постмодерністського, де мова йде не про суб’єкта та його розповідь про себе, а про саму розповідь, що розгортається у знаках та інтерпретаціях. Дискурс справедливості у рамках постмодерністської філософії права представлений як розрізнення права (закону) та справедливості. 


Ключові слова


некласична філософія; постмодерністська філософія права; деконструкція; правовий дискурс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Habermas, Yu. (1995). Demokratiya. Razum. Nravstvennost: Mosk. lektsii i

intervyu. Moskwа: AO "Kami" : Izd. tsentr "Academia" [in Russian].

Boaventura, de Sousa Santos. (1988). Droit: une carte de la lecture déformée.

Pour une conception post-moderne du droit. Droit et société – Law and Society.

issue 10, 363–390. [in French].

Fuko, M. ( 2002). Intellektualy i vlast. Moskva : Praksis [in Russian].

Derrida, Zh. ( 2000). O grammatologii. M. : AdMarginem [in Russian].

Derrida, Zh. (2000). Pismo i razlichie. SPb.: Akademicheskiy proekt [in

Russian].

Liotar, Zh.-F (2013). Sostoyanie postmoderna. Sankt-Peterburg : Aleteyya [in

Russian]

Douzinas, C. (1991). Postmodern Jurisprudence. The Law of Text in the Texts

of Law. London et NewYork, Routlegde [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии // Хабермас Ю. Демократия. Разум. Демократия. Разум. Нравственность : Моск. лекции и интервью / Ю. Хабермас ; [Рос. АН, Ин-т философии]. – М. : АО «Ками» : Изд. центр «Academia», 1995. – 244 c. Boaventura de Sousa Santos. Droit: une carte de la lecture déformée. Pour une conception post-moderne du droit // Droit et société. – 1988. – Vol. 10. – № 10. – Р. 363–390. Фуко М. Интеллектуалы и власть : [избр. полит. ст., выступления и интервью] / М. Фуко ; [пер. с фр. С. Ч. Офертаса]. – М. : Праксис, 2002. – 311 с. Деррида Ж. О грамматологии / Ж. Деррида ; пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. – М. : AdMarginem, 2000. – 511 с. Деррида Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида ; пер. с фр. под ред. В. Лапицкого. – СПб. : Академ. проект, 2000. – 430 с. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар ; пер. с фр. Н. А. шматко. – СПб. : Алетейя, 2013. – 159 с. Douzinas C. Postmodern Jurisprudence. The Law of Text in the Texts of Law / C. Douzinas, R. Warrington, with S. McVeigh. – London et New York, Routlegde, 199