DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101673

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ

О. А. Стасевська

Анотація


Статтю присвячено осмисленню питання, як пов’язані між собою і наскільки перетинаються духовно-ціннісна криза та криза соціокультурної ідентичності в постсучасному світі, а також з’ясуванню питання про те, яким чином це проектується на українське суспільство XXI ст.


Ключові слова


соціокультурна ідентичність; духовні цінності; моральні цінності; духовна криза; криза ідентичності; українське сучасне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Балакірєва О. Цінності освіти і праці як передумова сталого розвитку українського суспільства / О. Балакірєва, Р. Левін, А. Ноур // Укр. соціум. – 2012. – № 3(42). – С. 7–30.

Беляева Е. В. Динамика индивидуального и коллективного субъекта морали в условиях глобализации / Е. В. Беляева // Философия. Глобализация. Интеграция. – Минск, 2006. – С. 106–117.

Гусейнов А. А. Еще раз о возможности глобального этоса / А. А. Гусейнов // Век глобализации. – 2009. – № 1. – С. 16–27.

Кастельс M. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М., 2000.

Крымский С. Б. Ценностно-смысловой универсум как предметное поле философии / С. Б. Крымский // Філос. думка. – 1996. – № 3–4. – С. 102–116.

Кримський С. Б. Архетипи української ментальності / С. Б. Кримський // Проблеми теорії ментальності. – К., 2006. – С. 273–299.

Малахов В. Етос і мораль у сучасному світі / В. Малахов. – К., 2004. – С. 109–127.

Пелагеша Н. є. Українська національна ідентичність: шляхи європеїзації / Н. є. Пелагеша // Стратег. пріоритети. – 2008. – № 3(8). – С. 60–67.

Ручка А. О. Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності /

А. О. Ручка // Смислова морфологія соціуму / за ред. Н. Костенко. – К., 2012. –С. 91–123.

Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. – К., 2011.

шергін С. Геополітична ідентичність України в умовах глобалізації / С. шергін // УНЖ : Освіта регіону. – 2013. – № 1. – С. 130–138.

Хантингтон С. Стокновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М., 2003.

Этциони А. Новое золотое правило. Сообщество и нравственность в демократическом обществе / А. Этциони // Новая постиндустриальная волна на Западе. – М., 1999.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704