ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Є. М. Мануйлов

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101660

Ключові слова:

держава, право, закон, правова держава, концепції правової держави

Анотація

У статті розглядаються філософсько-правові концепції виникнення та розвитку правової держави в історії філософської думки. Робиться висновок, що в Україні збільшується впевненість у необхідності цього дослідження і реалізації цієї концепції на практиці. Конституція України забезпечує новий етап розвитку вчень про правову державу в Україні.

Біографія автора

Є. М. Мануйлов

доктор філософії, професор

Посилання

Заєць О. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду /

О. П. Заєць. – К. : Парлам. вид-во, 1999. – 248 с.

Історія вчень про право і державу : хрестоматія для юрид. вузів і фак. / уклад., заг. ред. проф. д-р істор. наук Г. Г. Демиденко. – 2-ге вид., допов., змін. – Х. : Легас, 2002. – 928 с.

Скрипнюк О. В. Ідея соціальної справедливості в контексті теорії правової держави / О. В. Скрипнюк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2005. – № 2(25).

Скрипнюк О. В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії практики : монографія / О. В. Скрипнюк. – К., 2000. – 168 с.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм : пер. с фр. / Р. Арон. – М. : Изд-во «Текст», 1993. – 437 с.

Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практика реалізації / Р. Ф. Гринюк. – К. : Концерн «Видав. дім «Ін Юре», 2004. – 388 с.

Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічний аналіз формування змісту / І. Гуменюк // Право України. – 2008. – № 7. – С. 9–13.

Максимов С. І. Правове суспільство як регулятивна ідея реформування посттоталітарної правової системи / С. І. Максимов // Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз / за заг. ред. М. І. Панова, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2007. – С. 15–22.

Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження демократичної правосвідомості / М. Цимбалюк // Право Укаїни. – 2007. – № 11. – С. 21–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Мануйлов, Є. М. (2016). ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(31), 71–80. https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101660

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають