СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР МОВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О. О. Савченко

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101677

Ключові слова:

соціальна функція мови, мовна освіта як соціальне явище, позалінгвістичні якості, комунікативна компетентність

Анотація

Розглянуто мову як складову суспільно-практичної діяльності людини та рушійну силу соціального буття. Осмислена роль та місце іншомовної освіти як один із механізмів розвитку сучасної людини як світового суб’єкта перетворювальної і творчої діяльності

Біографія автора

О. О. Савченко

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Г. Кремень. – К. : Пед. думка, 2009. – 520 с.

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї: людина, освіта, соціум / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2010. – 576 с.

Language and Culture: Reflective Narratives and the Emergence of Identity / edited by David Nunan and Julie Choi. – Routledge, 2010. – 250 p.

Romaine S. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics / Suzanne Romaine. – Oxford University Press, 2001. – 280 p.

Salzmann Z. Language, Culture, and Society: An Introduction to Linguistic Anthropology / Zdenek Salsmann, James Stanislaw, Nobuko Adachi. – Westview Press, 2011. – 448 p.

Shaul D. L. Language and Culture Paperback – September / David Leedom Shaul, N. Louanna Furbee. – Waveland Pr Inc, 1997. – 305 p.

Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века / Б. С. Гершунский. – М. : Пед. общество России, 2002. – 512 с.

Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. щукин. – М. : Изд-во ИКАР, 2009. – 448 с.

Бутенко В. Г. Громадянське виховання студентів у системі вищої технічної освіти / В. Г. Бутенко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. – 2010. – № 1 (2). – С. 149–156.

Прокопенко А. Л. Зміна парадигми освіти: від традиційної до особистісно-орієнтованої (соціально-філософський аспект) / А. Л. Прокопенко // Мультиверсум. Філософський альманах : [зб. наук. пр.]. – 2006. – Вип. 56. – С. 230–240.

Тарасова М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия / М. В. Тарасова. – Красноярск : Сибир. федер. ун-т, 2012. – 360 с.

Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку /

В. О. Огнев’юк. – К. : Знання України, 2003. – 450 с.

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактическая методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : ACADEMA, 2007. – 234 с.

Ortega L. Understanding Second Language Acquisition / Lourdes Ortega. – Routledge, 2008. – 320 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-06

Як цитувати

Савченко, О. О. (2016). СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР МОВНОЇ ОСВІТИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(31), 132–138. https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101677

Номер

Розділ

Філософія