Том 2, № 29 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Політологія

СУЧАСНИЙ СВІТ І ЙОГО ВІЙНИ PDF
Михайло Петрович Трєбін 5-27
ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Ігор Олександрович Поліщук 28-36
ВПЛИВ «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» НА ПОЛІТИЧНУ ТА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн 37-58
КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 р. І ПОЛЬСЬКА КОНСТИТУЦІЯ 1791 р.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Олена Володимирівна Зінченко 59-68
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНОГО СЕГМЕНТУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО- ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Вікторія Леонідівна Погрібна, Ірина Валеріївна Підкуркова 69-79
ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ: СУТНІСТЬ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ТИПИ PDF
Людмила Миколаївна Герасіна 80-94
ПОСТСУЧАСНА ТЕОРЕТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
Олег Миколайович Кузь, Олена Миколаївна Сахань 95-112
ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
Валентина Давидівна Воднік 113-127
СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ PDF
Тетяни Григорівна Прохоренко 128-134
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОТИРІЧ У СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ: КЛАСИЧНІ ТА НЕКЛАСИЧНІ ПІДХОДИ PDF
Олег Геннадійович Данильян 135-143
РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський 144-153
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА І ФОРМУВАННЯ "ЛЮДИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ" PDF
Олена Вікторівна Пруднікова 154-165
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ЗАСАДИ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Едуард Анатолійович Кальницький 166-173
СИСТЕМА "КАНБАН" У ВИЩІЙ ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (ЗА АНАЛОГІЄЮ ТА НА ДОСВІДІ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ "ТОЙОТА") PDF
Володимин Анатолійович Трофименко 174-179
ВІД ІДЕНТИЧНОСТІ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ PDF
Юлія Василіна Мелякова 180-186
КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ У «ФІЛОСОФІЇ СИМВОЛІЧНИХ ФОРМ» Е. КАССИРЕРА PDF
Сергій Михайлоич Форкош 187-197
НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ - НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ PDF
Олена Олексіївна Маркозова 198-205
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДИНАМІЦІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Вадим Олегович Байрачний 206-216