СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

Автор(и)

  • Тетяни Григорівна Прохоренко Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70979

Ключові слова:

інформаційне суспільство, соціалізація, молодь, віртуальна реальність, кліп-культура, дезадаптація

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей соціалізації молоді в інформаційному суспільстві. Стверджується, що розвиток сучасних телекомунікаційних технологій розширює соціалізаційний простір молодого покоління, змінюючи роль і значення традиційних інститутів. При цьому соціалізація розглядається як неоднозначний, суперечливий процес, якому притаманна внутрішня конфліктність і який породжує певні проблеми та ризики.

Біографія автора

Тетяни Григорівна Прохоренко, Харківський національний автомобільно-дорожний університет

кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Лукашевич М. П. Особливості соціалізації української молоді в сучасних умовах / М. П. Лукашевич // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 4. – С. 34–36.

Павловский В. В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи : монография / В. В. Павловский. – М. : Академ. проект, 2001. – 304 с.

Самоненко И. Ю. Влияние современной информационной среды на культуру общения школьников / И. Ю. Самоненко // Социол. исслед. – 2009. – № 4. – С. 137–142.

Силаева В. Л. Интернет как социальный феномен / В. Л. Силаева // Социол. исслед. – 2008. – № 11. – С. 101–107.

Tащенко А. К. Форми соцiалiзацiї молодi в умовах перехiдного суспiльства / А. К. Tащенко // Iнформоенергетичнi технологiї адаптацiйних процесiв життєдiяльностi на початку III тисячолiття : зб. наук. пр. – К. : Вища освiта, 2001. – Вип. 1. – С. 269–273.

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : ACT, 2004. – 781 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Прохоренко, Т. Г. (2016). СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 128–134. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70979

Номер

Розділ

Політологія