ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ: СУТНІСТЬ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ТИПИ

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Герасіна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70975

Ключові слова:

міжнародна система, глобальна політична реальність, системний аналіз, закономірності міжнародних відносин, типології міжнародних систем

Анотація

У статті розкрито сутність «міжнародної системи» як соціальної системи
особливого типу, яка має олігополістичний характер, слабку інституціалізацію та
значну політико-економічну автономію елементів усередині цілісності. Різноманіття типів міжнародних систем свідчить, що ця надскладна, глобальна політична реальність має тенденцію до трансформацій під впливом об’єктивних факторів історико-політичної еволюції. Доведено, що існування закономірностей розвитку міжнародної системи дозволяє розглядати її як результат ухвалення суверенними державами у певну історичну епоху політичного, економічного та ідеологічного «статус-кво» на міжнародній арені.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Герасіна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор соціологічних наук, професор

Посилання

Easton D. A. Systems Analysis of Political Life / D. A. Easton. – New York, 1965. – 507 p.

Цыганков П. А. Политическая социология международных отношений : учебник / П. А. Цыганков. – М. : Радикс, 1994. – 209 с.

Huntzinger J. Introduction aux relations Internationales / J. Huntzinger. – Paris, 1987. – 190 р.

Aron R. Paix et Guerre entre les nations / R. Aron. – 2e éd. – Paris : Calmann-Lévy, 1984. – 406 p.

Енгибарян Р. В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции / Р. В. Енгибарян. – М. : Норма, 2007. – 496 с.

Loard E. Types of International Socienty / E. Loard. – New York, 1976.

Braillard Ph. Les relations internationales / Ph. Braillard, M.‑R. Djalili. – Paris, 1990. – P. 87–88.

Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / за заг. ред. В. Бакірова, М. Сазонова. – 2‑ге вид., допов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 576 с.

Эндрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем: эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования / Ч. Ф. Эндрейн. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 320 с.

Kaplan M. System and Process in International Politics / M. Kaplan. – New York, 1957. – 299 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Герасіна, Л. М. (2016). ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ: СУТНІСТЬ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ТИПИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 80–94. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70975

Номер

Розділ

Політологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають