DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70987

ВІД ІДЕНТИЧНОСТІ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ

Юлія Василіна Мелякова

Анотація


У дослідженні порушується соціально-філософська, філософсько-правова і водночас антропологічна проблема особистісного визначення людей відкритого трансгресивного суспільства у національно-культурному, правовому, ідеологічному й ментальному планах. Політико-правова ситуація в сучасній Україні постає як дискурс,а іноді і конфлікт ідентичностей, як мультикультурність у межах однієї політичної нації. Глобалістична тенденція транснаціоналізації анулює культурний традиціоналізм, зокрема ті його форми, які не відповідають політичній кон’юнктурі, що ставить проблему органічної самоідентифікації індивідів і розуміння ними цінності права.


Ключові слова


національно-культурна ідентичність; мультикультуралізм; глобалізація; полікультурність; «ідентичність проти»; конфлікт ідентичностей; праворозуміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Teylor, Ch. (2004). Multikulturalizm i “Politika viznannya”. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].

Arendt, H. (2000). Vita activa, ili O deyatelnoy zhizni. Sankt-Petersburg: Aleteyya [in Russian].

Gosle, V. (2003). Praktichna filosofiya v suchasnomu sviti. Kiyiv: Libra [in Ukrainian].

Malahov, V. (2011). Filosofiya i vremya: Vektor soprotivleniya. Voprosy filosofii – Questions of philosophy, 1, 49-60 [in Russian].

Novgorodtsev, P.I. (1991). Ob obshchestvennom ideale. Moscow: URSS [in Russian].

Danilyan, O.G., Dzoban, O.P., Zhdanenko, S.B. et al. (2014). Suspilstvo, lyudina, pravo: suchasni doslidzhennya aktualnih problem. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тейлор Ч. Мультикультуралізм і «Політика визнання» / Ч. Тейлор ; пер. з англ. Р. Й. Димерець ; ред. з комент. Е. Гутман. – К. : Альтерпрес, 2004. – 172 с. 2. Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / Х. Арендт ; пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина. – СПб. : Алетейя, 2000. – 444 с. 3. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі / В. Гьосле ; пер. з нім., післямова та примітки А. Є рмоленко. – К. : Лібра, 2003. – 247 с. 4. Малахов В. Философия и время: Вектор сопротивления / В. Малахов // Вопросы философии. – 2011. – № 1. – С. 49–60. 5. Новгородцев П. И. Об общественном идеале / П. И. Новгородцев. – М. : УРСС, 1991. – 640 с. 6. Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем : монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2014. – 392 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704