ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валентина Давидівна Воднік Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70978

Ключові слова:

дитина, права дитини, безпритульність, профілактика безпритульності, сім’я, громадянське суспільство

Анотація

Розкрито поняття «безпритульність»; проаналізовано причини, негативні наслідки безпритульності, сучасний стан цієї проблеми; зроблено висновок, що проблеми дитячої безпритульності є віддзеркаленням політико-економічних та соціально-культурних суперечностей перехідного етапу розвитку українського суспільства;запропоновано шляхи її профілактики в умовах побудови громадянського суспільства в Україні.

Біографія автора

Валентина Давидівна Воднік, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 29. – Ст. 395.

Кравченко С. Громадська правова свідомість як необхідний елемент побудови громадянського суспільства в Україні / С. Кравченко // Право України. – 2009. – № 12. – С. 140–143.

Доля І. М. Подолання дитячої безпритульності: міжнародна та вітчизняна практика / І. М. Доля // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1–2 (14–15). – С. 55–59.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Про охорону дитинства : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 30.

Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей : Закон України // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 25.

Концепція Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006–2010 роки // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 49. – Ст. 3080.

Оржеховська В. М. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки / В. М. Оржеховська, В. Є . Виноградова-Бондаренко. – К., 2004; Гайдар Є . О. Соціальні наслідки безпритульності у контексті демографічної ситуації в Україні / Є. О. Гайдар // Вісн. Харк. Нац. ун-ту внутр. справ : зб. наук. праць. –

– Вип. 31. – С. 89–94.

Максименко С. Д. Наркоманія: підходи до профілактики та подолання / С. Д. Максименко // Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 10. – С. 1–3.

Болотова В. О. Безпритульні діти: соціальний портрет / В. О. Болотова, Т. Н. Чернецька // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2002. – Вип. 19. – С. 296–300; Гуренко М. М. Дитяча безпритульність та безнаглядність як форми порушення прав дитини / М. М. Гуренко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. науки». – 2007. – Т. 20 (59). – № 2. –

С. 87–91; Лазаренко О. О. Безпритульні діти: як розв’язати «гордіїв вузол»? /О. О. Лазаренко // Постметодика. – 2009. – № 2 (86). – С. 44–46; Цибулько Л. Г. Ш ляхи подолання дитячої безпритульності в Україні / Л. Г. Цибулько // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 20 (231). – С. 153–158.

Гуйван Н. Правові аспекти дитячої безпритульності / Н. Гуйван // Вісн. Пенс. фонду України. – 2006. – № 6. – С. 6–7.

Гуренко М. М. Дитяча безпритульність та безнаглядність як форми порушення прав дитини / М. М. Гуренко // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. науки». – 2007. – Т. 20 (59). – № 2. – С. 87–91.

Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. За станом на 25 лютого 2009 року : Закони України // Верховна Рада України : Офіц. вид. – К. : Парламент. вид-во, 2009. – 24 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Воднік, В. Д. (2016). ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 113–127. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70978

Номер

Розділ

Політологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають