DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70981

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський

Анотація


Досліджено сутнісні характеристики інформаційної безпеки держави. Визна-
чено особливості взаємозв᾽язку державотворчого процесу в Україні з необхідністю створення національної системи інформаційної безпеки. Проаналізовано основні інформаційні загрози національній безпеці України. Обґрунтовано необхідність удосконалення правового забезпечення національної інформаційної безпеки з урахуванням закордонного досвіду. Узагальнено існуючі уявлення щодо різновидів і напрямів застосування інформаційної зброї у сучасних інформаційних війнах.


Ключові слова


інформаційна безпека; державотворення; інформаційні загрози; інформаційна війна; інформаційний суверенітет; інформаційна зброя

Повний текст:

PDF

Посилання


Lipkan, V. A., Maksymenko, Yu. Ye., Zhelikhovs'kyy, V. M. (2003). Informatsiyna bezpeka Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi. Kiev: KNT [in Ukrainian].

Bodnar, I. R. (2014). Informatsiyna bezpeka yak osnova natsional'noyi bezpeky. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky − Mechanism of Economic Regulation, 1, 68−75 [in Ukrainian].

Kosohov, O. M. (2014). Priorytetni napryamky derzhavnoyi polityky shchodo zabezpechennya bezpeky natsional'noho kiberprostoru. Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitryanykh Syl − Collection of scientific works of the Kharkiv University of Air Forces, issue 3, 127−130 [in Ukrainian].

Dz'oban', O. P. (2010). Informatsiyna bezpeka u problemnomu poli sotsiokul'turnoyi real'nosti. Kharkiv: Maydan [in Ukrainian].

Oliynyk, O. V. (2012). Informatsiyna bezpeka SSHA. Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka) − The fight against organized crime and corruption (theory and practice), 1(27), 280−288 [in Ukrainian].

Alyamkin, R.V., Fedorin, M.P. (2013). Pravove zabezpechennya natsional'noyi informatsiynoyi bezpeky. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny − Scientific notes of the Institute of Legislation of Supreme Council of Ukraine, 4, 91−96 [in Ukrainian].

Doklad Hruppu pravytel'stvennukh ekspertov po dostyzhenyyam v sfere ynformatyzatsyy y telekommunykatsyy v kontekste mezhdunarodnoy bezopasnosty (A/65/201). (2012). N'yu-York, Orhanyzatsyya Obedynennukh Natsyy.

Pastushenko, V. (2015). Problemy pravovoho rehulyuvannya derzhavnoho upravlinnya informatsiynoyu sferoyu Ukrayiny. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny − Scientific notes of the Institute of Legislation of Supreme Council of Ukraine, 1, 59−64 [in Ukrainian].

Kyryl'chuk, Ye. O. (2013). Problemy natsional'noyi informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny v konteksti suchasnykh natsional'nykh derzhavotvorchykh protsesiv ta svitovoyi intehratsiyi. Naukovi pratsi MAUP −Proceedings AIDP, issue 1, 60−63 [in Ukrainian].

Rastorhuev, S. P. (2003). Fylosofyya ynformatsyonnoy voynu. Moscow: Moskovskyy psykholoho-sotsyal'nuy ynstytut [in Russia].

Chyrva, R. (2014). Informatsiyna viyna – zbroya, strashnisha za yadernu. Profspilkovi visti − Trade union news, 13, 8−9 [in Ukrainian].

Shpyha, P. S., Rudnyk R. M. (2014). Osnovni tekhnolohiyi ta zakonomirnosti informatsiynoyi viyny. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn − Problems of International Relations, issue 8, 326−339 [in Ukrainian].

Levchenko, O. V. (2014). Klasyfikatsiya informatsiynoyi zbroyi za zasobamy vedennya informatsiynoyi borot'by. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony − Modern information technologies in the field of security and defense, 2 (20), 142−146 [in Ukrainian].

Radkovets',Yu. I. (2014). Oznaky tekhnolohiy «hibrydnoyi viyny» v ahresyvnykh diyakh Rosiyi proty Ukrayiny. Nauka i oborona −Science and defense 3, 36−42 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : [навч. посіб.] / В. А. Ліпкан, Ю. Є . Максименко, В. М. Желіховський. – К. : КНТ, 2006. – 280 с. 2. Боднар І. Р. Інформаційна безпека як основа національної безпеки / І. Р. Боднар // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 68–75. 3. Косогов О. М. Пріоритетні напрямки державної політики щодо забезпечення безпеки національного кіберпростору / О. М. Косогов // Зб. наук. пр. Харк. ун-ту Повітр. Сил. – 2014. – Вип. 3. – С. 127–130. 4. Дзьобань О. П. Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2010. – 260 с. 5. Олійник О. В. Інформаційна безпека США / О. В. Олійник // Боротьба з організ. злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 1 (27). – С. 280–288. 6. Алямкін Р. В. Правове забезпечення національної інформаційної безпеки / Р. В. Алямкін, М. П. Федорін // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2013. – № 4. – С. 91–96. 7. Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности (A/65/201) / Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций. – 2012. – 57 с. 8. Пастушенко В. М. Проблеми правового регулювання державного управління інформаційною сферою України / В. М. Пастушенко // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2015. – № 1. – С. 59–64. 9. Кирильчук Є . М. Проблеми національної інформаційної безпеки України в контексті сучасних національних державотворчих процесів та світової інтеграції / Є. О. Кирильчук // Наук. пр. МАУП. – 2013. – Вип. 1 (36). – С. 60–63. 10. Расторгуев С. П. Философия информационной войны / С. П. Расторгуев. – М. : Моск. психол.‑соц. ин-т, 2003. – 496 с. 11. Чирва Р. Інформаційна війна – зброя, страшніша за ядерну / Раїса Чирва // Профспілк. вісті. – 2014. – № 13. – С. 8–9. 12. Шпига П. С. Основні технології та закономірності інформаційної війни / П. С. Ш пига, Р. М. Рудник // Проблеми міжнар. відносин. – 2014. – Вип. 8. – С. 326–339. 13. Левченко О. В. Класифікація інформаційної зброї за засобами ведення інформаційної боротьби / О. В. Левченко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2014. – № 2 (20). – С. 142–146. 14. Радковець Ю. І. Ознаки технологій «гібридної війни» в агресивних діях Росії проти України / Ю. І. Радковець // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 36–42.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704