РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Євген Миколайович Мануйлов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Юрій Юрійович Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70981

Ключові слова:

інформаційна безпека, державотворення, інформаційні загрози, інформаційна війна, інформаційний суверенітет, інформаційна зброя

Анотація

Досліджено сутнісні характеристики інформаційної безпеки держави. Визна-
чено особливості взаємозв᾽язку державотворчого процесу в Україні з необхідністю створення національної системи інформаційної безпеки. Проаналізовано основні інформаційні загрози національній безпеці України. Обґрунтовано необхідність удосконалення правового забезпечення національної інформаційної безпеки з урахуванням закордонного досвіду. Узагальнено існуючі уявлення щодо різновидів і напрямів застосування інформаційної зброї у сучасних інформаційних війнах.

Біографії авторів

Євген Миколайович Мануйлов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософії, професор

Юрій Юрійович Калиновський, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор

Посилання

Lipkan, V. A., Maksymenko, Yu. Ye., Zhelikhovs'kyy, V. M. (2003). Informatsiyna bezpeka Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi. Kiev: KNT [in Ukrainian].

Bodnar, I. R. (2014). Informatsiyna bezpeka yak osnova natsional'noyi bezpeky. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky − Mechanism of Economic Regulation, 1, 68−75 [in Ukrainian].

Kosohov, O. M. (2014). Priorytetni napryamky derzhavnoyi polityky shchodo zabezpechennya bezpeky natsional'noho kiberprostoru. Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitryanykh Syl − Collection of scientific works of the Kharkiv University of Air Forces, issue 3, 127−130 [in Ukrainian].

Dz'oban', O. P. (2010). Informatsiyna bezpeka u problemnomu poli sotsiokul'turnoyi real'nosti. Kharkiv: Maydan [in Ukrainian].

Oliynyk, O. V. (2012). Informatsiyna bezpeka SSHA. Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka) − The fight against organized crime and corruption (theory and practice), 1(27), 280−288 [in Ukrainian].

Alyamkin, R.V., Fedorin, M.P. (2013). Pravove zabezpechennya natsional'noyi informatsiynoyi bezpeky. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny − Scientific notes of the Institute of Legislation of Supreme Council of Ukraine, 4, 91−96 [in Ukrainian].

Doklad Hruppu pravytel'stvennukh ekspertov po dostyzhenyyam v sfere ynformatyzatsyy y telekommunykatsyy v kontekste mezhdunarodnoy bezopasnosty (A/65/201). (2012). N'yu-York, Orhanyzatsyya Obedynennukh Natsyy.

Pastushenko, V. (2015). Problemy pravovoho rehulyuvannya derzhavnoho upravlinnya informatsiynoyu sferoyu Ukrayiny. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny − Scientific notes of the Institute of Legislation of Supreme Council of Ukraine, 1, 59−64 [in Ukrainian].

Kyryl'chuk, Ye. O. (2013). Problemy natsional'noyi informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny v konteksti suchasnykh natsional'nykh derzhavotvorchykh protsesiv ta svitovoyi intehratsiyi. Naukovi pratsi MAUP −Proceedings AIDP, issue 1, 60−63 [in Ukrainian].

Rastorhuev, S. P. (2003). Fylosofyya ynformatsyonnoy voynu. Moscow: Moskovskyy psykholoho-sotsyal'nuy ynstytut [in Russia].

Chyrva, R. (2014). Informatsiyna viyna – zbroya, strashnisha za yadernu. Profspilkovi visti − Trade union news, 13, 8−9 [in Ukrainian].

Shpyha, P. S., Rudnyk R. M. (2014). Osnovni tekhnolohiyi ta zakonomirnosti informatsiynoyi viyny. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn − Problems of International Relations, issue 8, 326−339 [in Ukrainian].

Levchenko, O. V. (2014). Klasyfikatsiya informatsiynoyi zbroyi za zasobamy vedennya informatsiynoyi borot'by. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony − Modern information technologies in the field of security and defense, 2 (20), 142−146 [in Ukrainian].

Radkovets',Yu. I. (2014). Oznaky tekhnolohiy «hibrydnoyi viyny» v ahresyvnykh diyakh Rosiyi proty Ukrayiny. Nauka i oborona −Science and defense 3, 36−42 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Мануйлов, Є. М., & Калиновський, Ю. Ю. (2016). РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 144–153. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70981

Номер

Розділ

Політологія