КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ У «ФІЛОСОФІЇ СИМВОЛІЧНИХ ФОРМ» Е. КАССИРЕРА

Автор(и)

  • Сергій Михайлоич Форкош Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70988

Ключові слова:

культура, філософія культури, методологічна дилема, філософія символічних форм

Анотація

У статті досліджується філософія культури Е. Кассирера, як вона представлена в його роботі «Філософія символічних форм». Обґрунтовується доцільність пошуку такої методологічної стратегії в дослідженні культури, яка дала б можливість уникнути як емпіричного плюралізму, так і логоцентризму. Запропонований Е. Кассирером проект саме давав можливість уникнути такого роду методологічних крайнощів. Філософія культури, за Кассирером, повинна враховувати як різноманітність форм культури, зберігаючи кожну культурну сферу в її автономності, так і відстоювати єдність культури, яка спирається на апріорні здібності людської суб’єктивності. Сучасна філософія об’єктивного духу, як і філософія культури, розвиваються здебільшого наміченим Е. Кассирером шляхом.

Біографія автора

Сергій Михайлоич Форкош, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філософських наук

Посилання

Kreis G. Cassirer und die Formen des Geistes / G. Kreis // Suhrkamp Verlag. – Berlin, 2010. – 492 s.

Bösch M. Das Netz der Kultur: Der Systembegriff in der Kulturphilosophie Ernst Cassirers / M. Bösch. – Würzburg, 2004. – 311 s.

Флиер А. Я. Культурология для культурологов : учеб. пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей / А. Я. Флиер. – М. : Согласие, 2010. – 672 с.

Франк С. Л. Философия Гегеля (к столетию со дня смерти Гегеля) / С. Л. Франк // Путь. – 1932. – № 34. – С. 39–51.

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1 / Э. Гуссерль ; пер. с нем. А. В. Михайлова ; вступ. ст. В. А. Куренного. – 2‑е изд. – М. : Академ. проект, 2009. – 496 с.

Луман Н. Общество общества. Ч. I : Общество как социальная система / Н. Луман. – М. : Логос, 2004. – 232 с.

Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1 : Язык / Э. Кассирер. – М. ; СПб. : Унив. кн., 2001. – 271 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Форкош, С. М. (2016). КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ У «ФІЛОСОФІЇ СИМВОЛІЧНИХ ФОРМ» Е. КАССИРЕРА. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 187–197. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70988

Номер

Розділ

Політологія