DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70988

КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ У «ФІЛОСОФІЇ СИМВОЛІЧНИХ ФОРМ» Е. КАССИРЕРА

Сергій Михайлоич Форкош

Анотація


У статті досліджується філософія культури Е. Кассирера, як вона представлена в його роботі «Філософія символічних форм». Обґрунтовується доцільність пошуку такої методологічної стратегії в дослідженні культури, яка дала б можливість уникнути як емпіричного плюралізму, так і логоцентризму. Запропонований Е. Кассирером проект саме давав можливість уникнути такого роду методологічних крайнощів. Філософія культури, за Кассирером, повинна враховувати як різноманітність форм культури, зберігаючи кожну культурну сферу в її автономності, так і відстоювати єдність культури, яка спирається на апріорні здібності людської суб’єктивності. Сучасна філософія об’єктивного духу, як і філософія культури, розвиваються здебільшого наміченим Е. Кассирером шляхом.


Ключові слова


культура; філософія культури; методологічна дилема; філософія символічних форм

Повний текст:

PDF

Посилання


Kreis G. Cassirer und die Formen des Geistes / G. Kreis // Suhrkamp Verlag. – Berlin, 2010. – 492 s.

Bösch M. Das Netz der Kultur: Der Systembegriff in der Kulturphilosophie Ernst Cassirers / M. Bösch. – Würzburg, 2004. – 311 s.

Флиер А. Я. Культурология для культурологов : учеб. пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей / А. Я. Флиер. – М. : Согласие, 2010. – 672 с.

Франк С. Л. Философия Гегеля (к столетию со дня смерти Гегеля) / С. Л. Франк // Путь. – 1932. – № 34. – С. 39–51.

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1 / Э. Гуссерль ; пер. с нем. А. В. Михайлова ; вступ. ст. В. А. Куренного. – 2‑е изд. – М. : Академ. проект, 2009. – 496 с.

Луман Н. Общество общества. Ч. I : Общество как социальная система / Н. Луман. – М. : Логос, 2004. – 232 с.

Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1 : Язык / Э. Кассирер. – М. ; СПб. : Унив. кн., 2001. – 271 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704