НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ - НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Олена Олексіївна Маркозова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70989

Ключові слова:

людина, суспільство, освітній капітал, навчання впродовж життя, життєвий успіх

Анотація

Проаналізовано сутність концепції навчання протягом усього життя. Показано, що основним ресурсом самореалізації особистості в інформаційному суспільстві є освітній капітал. Доведено, що в сучасних умовах необхідним фактором досягнення людиною життєвого успіху стає навчання впродовж життя, спрямоване на отримання тих знань та навичок, що будуть затребувані у майбутньому.

Біографія автора

Олена Олексіївна Маркозова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Huber R. M. The American idea of success / R. M. Huber. – N. Y., 1971. – 328 p.

Parker B. Development and validation of a life-success measures scale / B. Parker, H. L. Chummier // Psychological Reports. – 1992. – Apr. Vol. 70.

Малинин Е. Д. Философия жизненного успеха. Практическое руководство : учеб. пособие / Е. Д. Малинин. – [2‑е изд., доп.]. – М. : Изд. Моск. психол.‑соц. ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 304 с.

Здравомыслова О. М. От 80‑х к 90‑м: трансформация моделей успеха / О. М. Здравомыслова, И. И. Ш урыгина // Народонаселение. – 1998. – № 1. – С. 17–22.

Маркозова О. О. Зміна уявлень людей про успіх як наслідок ідеологічних впливів постмодернізму / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – № 5 (19). – С. 338–345.

Маркозова О. О. Механізм мотивації досягнення життєвого успіху людини / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – № 2 (21). – С. 214–221.

Маркозова О. О. Співвідношення індивідуального і колективного успіху людини в умовах радянської реальності / О. О. Маркозова // Вісн. міжнар. Слов’ян. ун-ту. Харків. Серія «Соціологічні науки». – 2013. – Т. 16, № 1. – С. 5–13.

Dave R. N. Foundation of Lifelong Education: Some Methodological Aspects / R. N. Dave. – Hamburg, 1976. – 344 р.

Edwards R. Behind the Banner. Whither the Learning Society? / R. Edwards // Adults learning. – 1995. – Vol. 6, No 6. – P. 187–189.

Титов В. Н. Эволюция и теоретические предпосылки становления концепции «образование в течение жизни» / В. Н. Титов // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2014. – № 1 (13). – С. 10–19.

Модянова Т. Современные концепции формирования и реализации кадровой политики. Опыт европейских стран и США / Т. Модянова // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2011. – № 2. – С. 143–149.

Shultz T. Investment in Human Capital / T. Shultz. – New York, 1968. – 316 р.

Mccrone D. Cultural capital in an understated nation: the case of scotland / D. Mccrone // Brit. J. of sociology. – L., 2005. – Vol. 56, N 1. – P. 65–82.

Wright D. Mediating production and consumption: cultural and «cultural workers» / D. Wright // Brit. J. of sociology. – L., 2005. – Vol. 56, N 1. – P. 105–121.

##submission.downloads##

Як цитувати

Маркозова, О. О. (2016). НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ - НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(29), 198–205. https://doi.org/10.21564/2075-7190.29.70989

Номер

Розділ

Політологія