Том 3, № 38 (2018)

Зміст

Філософія

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА СУСПІЛЬСТВА: ЕВОЛЮЦІЯ ТОЧОК ЗОРУ НА ПРОБЛЕМУ PDF
Олег Генадійович Данильян, Олександр Петрович Дзьобань 8-20
ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ PDF (English)
Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський 21-30
БЕЗДУХОВНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ САМОРУЙНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Віктор Олексійович Лозовой, Андрій Іванович Понеділок 31-42
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУБ᾽ЄКТІВ ВІРТУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
Олена Вікторівна Прудникова 43-52
ПРАВО ЯК НОРМАТИВНА СИСТЕМА: «ГУМАНІСТИЧНИЙ» ПОЗИТИВІЗМ ЄВГЕНІЯ БУЛИГІНА PDF
Сергій Іванович Максимов 53-66
ВІЙСЬКОВА ОСВІТА – ГОЛОВНА СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА PDF
Олександр Юрійович Панфілов, Людмила Олександрівна Петрова 67-79
ДО ПИТАННЯ ПРО ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ: ДОСВІД ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ PDF
Інна Ігорівна Коваленко, Едуард Анатолійович Кальницький 80-95
МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ Й ВІРТУАЛІЗАЦІЯ PDF
Світлана Борисівна Жданенко 96-109
ПЕРФОРМАНС У МЕТОДОЛОГІЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА PDF (Русский)
Юлія Василівна Мелякова 110-118
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВИ PDF
Володимир Анатолійович Трофименко, Майя Ігорівна Волчкова 119-130
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ PDF
Ірина Володимирівна Дятлова 131-143
МАСОВА ЛЮДИНА ТА ПРОБЛЕМА ПСИХАГОГІКИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЮВАННЯ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Ольга Миколаївна Городиська 144-154
ЧИ МОЖЛИВЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО? PDF
Дмитро Олександрович Войтенко 155-168
ТРАНСФОРМАЦІЇ ДУХОВНОЇ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: МОЖЛИВОСТІ Й НЕБЕЗПЕКИ PDF
Руслан Анатолійович Михайловський 169-179