ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Автор(и)

  • Євген Миколайович Мануйлов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3896-6017
  • Юрій Юрійович Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0081-8107

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.139943

Ключові слова:

комунікація, правова комунікація, державотворення, правова культура, моделі правової комунікації

Анотація

Постановка проблеми. Державотворчий процес демократичного спрямування забезпечується як горизонтальними, так і вертикальними взаємодіями у певному соціальному просторі. В свою чергу різноманітні соціальні комунікації є тим меха- нізмом, який дозволяє відтворювати цінності демократичного дискурсу під час розбудови держави. Різновидом соціальних комунікацій є правова комунікація, яка встановлюється між суб᾽єктами у законодавчо визначений спосіб та згідно існую- чим у суспільстві правовим традиціям.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Феномен правової комунікації та її роль у суспільних й державотворчих процесах досліджується науковцями з різних теоретико-методологічних позицій, що знайшло своє відображення у концептуаль- них роботах Д. Андрєєва, А. Бортняка, А. Полякова, І. Ситар, А. Токарської та ін.

Мета нашого дослідження полягає у виявленні сутнісних рис правової комуні- кації та визначенні особливостей її впливу на вітчизняний державотворчий процес. Виклад основного матеріалу. Стверджується, що право являтиме собою дієвий засіб комунікації лише у тому випадку, коли його зміст буде відповідати потребам суспільства та держави, сама правова норма ідентифікуватиметься суспільною свідомістю як справедлива, а дія цієї норми матиме невідворотний характер. Ефек- тивні канали правової комунікації є підґрунтям для зміцнення діяльності як держав- них органів, так і структур громадянського суспільства, що у підсумку сприятиме розвитку демократичних засад вітчизняного державотворення. Правова комуніка- ція як чинник розбудови держави має базуватися не тільки на розвиненому законо- давстві, а й спиратися на певні процедури, що відображені у діючих правових нормах та культурних традиціях.

Доведено, що правова комунікація сприяє утвердженню інструментальної та ціннісної ролі права у державотворчому процесі, що особливо важливо для «молодих демократій», України зокрема. Канали правової комунікації є в першу чергу «провід- никами» певних цінностей необхідних для утвердження у суспільно-державному бутті констант та процедур правової держави й правового суспільства.

Висновки. Правова комунікація забезпечує контроль громадянського суспільства за діями влади й артикуляцію його інтересів у публічному просторі, а також задо- вольняє потребу громадян у одержанні оперативної та правдивої інформації. Важ- ливою умовою розвитку правової комунікації є демократизація правової культури та правосвідомості громадян.


Біографії авторів

Євген Миколайович Мануйлов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, професор кафедри філософії

Юрій Юрійович Калиновський, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор кафедри філософії

Посилання

Poljakov, A. V. (2004). Obshhaja teorija prava: problemy interpretacii v kontekste kommunikativnogo podhoda: kurs lekcij. SPB.: Izd. dom S.-Peterb. gos. un-ta. [in Russian].

Bortniak, A. F. (2014). Pravova komunikatsiia yak sposib funktsionuvannia pravovykh znakiv. Nashe Pravo – Our right, 3, 177–183 [in Ukrainian].

Tokarska, A. S. (2011). Komunikatyvna pryroda prava i pravovoi komunikatsii. Filosofski ta metodolohichni problemy prava – Philosophical and methodological problems of law, 1, 32–39 [in Ukrainian].

4. Andrieiev, D. V. (2013). Komunikatsiia yak skladova systemy suspilno-pravovykh vidnosyn vlady ta suspilstva. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, 1, 51–55 [in Ukrainian].

5. Chernushenko, D. A. (2013). Tolerantnist yak svitohliadna osnova pravosvidomosti v umovakh informatsiinoho suspilstva. Filosofski ta metodolohichni problemy prava – Philosophical and methodological problems of law, 1-2, 94–103 [in Ukrainian].

6. Bukhtatyi, O. YE. (2016). Kontseptualni osnovy komunikatsiinoi funktsii suchasnoi demokratychnoi derzhavy. Informatsiine suspilstvo – Information society, issue 23, 77–84 [in Ukrainian].

7. Sytar, I. M. (2014). Komunikatsiia u pravi: do problemy mizhkulturnoi komunikatsii. Visnyk natsionalnoho universytetu “lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Law Sciences, 807, 119–123 [in Ukrainian].

8. Onishchenko, N. (2015). Formuvannia hromadianskoho suspilstva: komunikatyvno- pravovyi chynnyk. Visnyk konstytutsiinoho sudu ukrainy – Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 5, 88–96 [in Ukrainian].

9. Solomchak, KH. B. (2014). Sotsialni ta pravovi tsinnosti yak determinanty pozytyvnoi pravovoi vidpovidalnosti. Nashe pravo – Our right, 1, 27–34 [in Ukrainian].

10. Polishchuk, P. V. (2013). Poniattia pravovykh tsinnostei ta metodolohichni pidkhody do rozuminnia yikh sutnosti. Filosofski ta metodolohichni problemy prava – Philosophical and methodological problems of law, 1-2, 75–81 [in Ukrainian].

11. Babkina, O. V. (2011). Polityko-pravova kultura demokratychnoho typu: problemy formuvannia. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22 : Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin – Scientific journal of NPDU. Series 22: Political Sciences and Methods of Teaching Socio-Political Disciplines, issue 5, 5–10 [in Ukrainian].

12. Oharenko, T. O. (2013). Politychna ta pravova kultura yak chynnyk demokratyzatsii suspilstva. Pravo ta derzhavne upravlinnia – Law and public administration, 1, 13–17 [in Ukrainian].

13. Makeieva, O. M. (2017). Poniattia i sutnist pravovoi komunikatsii v suchasnomu informatsiinomu prostori. Yurydychnyi visnyk – Law Bulletin, 3 (44), 35–41 [in Ukrainian].

14. Koval, YU. O. (2013). Komunikatyvnyi pidkhid yurhena habermasa yak kryterii efektyvnosti derzhavnoi vlady. Visnyk SevNTU. Ser. : Politolohiia – Bulletin of SevSU. Ser. : Politology, issue 145, 58–62 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-01

Як цитувати

Мануйлов, Є. М., & Калиновський, Ю. Ю. (2018). ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(38), 21–30. https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.139943

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають